Ambitiøst forslag omkring arbejdskraft

Alle i den produktive alder i Hjørring kommune skal være på vej i arbejde eller i (efter)uddannelse. Det er målet, og det skal sikres via en trepartsaftale mellem kommunen, erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne. Sådan lyder et forslag fra Erhverv Hjørring, der har Kompetent Arbejdskraft som en af sine mærkesager.

Initiativpris til Inger og Jørn Ussing

Erhverv Hjørrings Initiativpris 2022 er tildelt Inger og Jørn Ussing. Overrækkelsen af prisen fandt sted i forbindelse med Erhverv Hjørring Business Get-Together fredag i haven ved Amtmandsboligen i Hjørring.

Networking og tankevækkende inspiration

Uformel networking omkring lækker mad og drikke efterfulgt af tankevækkende inspiration omkring emnet ”Morgendagens forbruger” var ingredienser I Erhverv Hjørrings efterhånden traditionelle Business Get-Together i haven bag Amtmandsboligen i Hjørring.

Erhvervslivet partner i klimaprojekt

En 86 pct. CO2-reduktion i 2030 i forhold til 1990 er det ambitiøse mål for Hjørring Kommunes projekt ”Den store klimarejse”. Partnerskaber med lokale erhvervsvirksomheder skal medvirke til at virkeliggøre ambitionen.

Nye holdninger, værdier og adfærd

Morgendagens forbruger – det er Bettine Ortmanns emne som gæstetaler ved Erhverv Hjørrings Business Get Together den 19. august. Bettine Ortmann vil fortælle om de vigtigste tendenser og forbrugerstemningen lige nu og vil give et bud på, hvordan vi som forbrugere kommer til at ændre vores holdninger, værdier og adfærd i fremtiden. Ved Business Get Together uddeles desuden Erhverv Hjørrings Initiativpris.

Go to Top