Erhvervslivet partner i klimaprojekt

Partnerskabsaftaler skal medvirke til at opfylde ambitiøs målsætning

Onsdag den 10. august 2022

Skrevet af journalist Claus Dindler for Erhverv Hjørring

En 86 pct. CO2-reduktion i 2030 i forhold til 1990 er det ambitiøse mål for Hjørring Kommunes projekt ”Den store klimarejse”. Partnerskaber med lokale erhvervsvirksomheder skal medvirke til at virkeliggøre ambitionen.

Her er et link til projektet hjemmeside:

Her kan du se kort version af Hjørring Kommunes klimahandleplan:

Partnerskabsaftaler med en række virksomheder og institutioner er et projektets virkemidler. Her kan du se, hvem der til en start har indgået partnerskabsaftaler:

Krone Vinduer er en af klimapartnerne. Direktør Kaj Bundgaard siger:

”Hos Krone Vinduer har vi helt tilbage fra 2010 arbejdet med bæredygtighed som en afgørende del af vores strategi. Derfor er det helt naturligt for os af indgå som partner i Hjørring Kommunes klimaprojekt.

Som udgangspunkt har Krone Vinduer udviklet energibesparende produkter. Men i takt med udviklingen i samfundet er dokumenteret bæredygtighed i produkter og produktion et afgørende fokus ud fra både ideelle og forretningsmæssige hensyn.”

Grøn omstilling er en mærkesag for Erhverv Hjørring.

Per Christensen er leadperson for Grøn omstilling i Erhverv Hjørrings bestyrelse. Han siger:

”Det er opmuntrende at se, at Krone Vinduer og andre af vores medlemsvirksomheder er aktive partnere i Hjørring Kommunes ambitiøse klimaprojekt. Fra Erhverv Hjørrings side kan vi kun opfordre til, at så mange virksomheder som muligt bakker op.”

Del denne artikel