Ambitiøst forslag omkring arbejdskraft

Erhverv Hjørring ønsker Ungegarantien udbygget med trepartsaftale

A. Neil Jacobsen fotograferet i sit daglige miljø på EUC Nord.

Torsdag den 25. august 2022

Skrevet af journalist Claus Dindler for Erhverv Hjørring

Alle i den produktive alder i Hjørring kommune skal være på vej i arbejde eller i (efter)uddannelse.

Det er målet, og det skal sikres via en trepartsaftale mellem kommunen, erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne.

Sådan lyder et forslag fra Erhverv Hjørring, der har Kompetent Arbejdskraft som en af sine mærkesager.

”Forslaget om en trepartsaftale skal ses som en udvidelse af Ungegarantien, som Erhverv Hjørring bakker helt op om,” siger A. Neil Jacobsen, der er formand for Erhverv Hjørring.

Han er desuden bestyrelsens leadperson på området Kompetent Arbejdskraft. Du kan se artikel om mærkesager og leadpersoner her.

”Ungegarantien hjælper de unge på sigt, men der er behov for mere allerede nu,” siger A. Neil Jacobsen og uddyber baggrunden for forslaget:

”Den demografiske udvikling betyder, at manglen på arbejdskraft vil vokse i de kommende år. Aktuelt kan vi glæde os over rekordlav ledighed på 2,4 pct. Men virksomhederne i Hjørring kommune oplever allerede udfordringer med at finde kompetent arbejdskraft.

Vendsyssel er ganske vist en af de få landsdele, hvor de fleste brancher har tilstrækkeligt med faglærte. Men mangel på faglærte i storbyerne og andre landsdele vil skærpe konkurrencen om de tilgængelige kompetencer.”

Erhverv Hjørring-formanden peger desuden på det paradoks, at der trods rekordlav ledighed er ganske mange borgere uden job. Årsagen er, at de ikke har kompetencer, der modsvarer efterspørgslen hos virksomhederne.

”Derfor er det nødvendigt med fokus på efteruddannelse – også i en højkonjunktur – ellers står de dårligst uddannede igen bagerst i køen, når lavkonjunkturen kommer,” siger A. Neil Jacobsen.

Han peger desuden på, at virksomhederne selv har en opgave i at sikre sig kompetent arbejdskraft. De skal populært sagt ”gøre sig lækre”, for der er rift om de gode medarbejdere.

”Det nytter ikke at konkurrere på lønnen alene. Som det fremgår af analysen FremKom 4 (se planche herunder), så er de vigtigste parametre for at tiltrække og fastholde medarbejdere indflydelse på og varierende opgaver, fleksible arbejdstider samt udfordrende arbejdsopgaver.

Både virksomheder og lønmodtagere skal være risikovillige og have mod til at se kompetencer i forskellige kontekster samt fleksibilitet og mobilitet. Derved inkluderes endnu flere i det arbejdsmarked, som vi alle har brug for. Derfor skal alle relevante aktører hjælpe med denne vigtige opgave,” siger A. Neil Jacobsen.

Planche fra FremKom4 analyse: Nordjyllands Kompetencedagsorden

Del denne artikel