Hvad tilbyder vi?

VIDEN, NETVÆRK OG INDFLYDELSE

Erhverv Hjørring er Hjørring kommunes største erhvervsnetværk. Vi tilbyder medlemskab til enkeltpersoner, virksomheder eller organisationer med erhvervsmæssige tilsnit i Hjørring kommune.

Erhverv Hjørrings formål er at være et værdiskabende netværk:

  • Netværket giver lokale virksomheder mulighed for at udveksle viden og erfaring samt indgå forretningsaftaler og samarbejder.
  • Erhverv Hjørring har som repræsentant for erhvervslivet ørenlyd og gennemslagskraft overfor kommune og myndigheder og kan dermed bidrage til forbedring af rammevilkårene for erhvervslivet.
  • Erhverv Hjørring arrangerer året igennem møder og workshops med fagligt indhold, der har generel værdi for virksomheder, eller som henvender sig specifikt til enkelte brancher.
SE PRISER OG MELD DIG IND HER!

Medlemsfordele

Medlemskab af Erhverv Hjørring giver dig klare fordele:

  • Lokalt overblik og adgang til værdiskabende erhvervsnetværk.
  • Inspiration til egen virksomheds vækst og udvikling.
  • Være med til at sætte dagsorden for erhvervspolitiske forhold som Erhverv Hjørrings bestyrelse involverer sig i.
  • Deltagelse i Erhverv Hjørrings branchenetværk.
  • Personlig invitation til foreningens arrangementer.
  • Økonomiske fordele. Foreningens arrangementer er som udgangspunkt kun for medlemmer. Inviteres andre, prisdifferentieres mellem medlemmer og ikke-medlemmer. Medlemmer har førsteret til arrangementer ved begrænset antal pladser.
  • Alle iværksættere, der har modtaget 1-1 vejledning hos Hjørring ErhvervsCenter, tilbydes ét års gratis medlemskab af Erhverv Hjørring. Medlemskabet giver bl.a. adgang til en lang række arrangementer og dermed nyttig viden, inspiration og ikke mindst et værdifuldt netværk, der også kan være afgørende for en god start. Det gratis medlemskab er dermed en mulighed for at afprøve om det giver værdi for dig og din virksomhed at være med i Erhverv Hjørring.