FAKTA OM FORENINGEN

Erhverv Hjørring er en medlemsforening, der tilbyder medlemskab til enkeltpersoner, virksomheder eller organisationer med erhvervsmæssige tilsnit i Hjørring kommune. Erhverv Hjørring har ca. 500 medlemmer, hvoraf ca. 100 er iværksættere.

Foreningen Erhverv Hjørring blev stiftet i 2009, med det sigte at være erhvervslivets foretrukne erhvervsnetværk i hele Hjørring kommune.

Vores mål er, at Erhverv Hjørring opleves som et videnbaseret, netværksskabende og indflydelsesrigt erhvervsfællesskab med en klar erhvervspolitisk dagsorden, der skaber værdi for medlemmerne og foreningens samarbejdspartnere.

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af op til 12 medlemmer, og der arbejdes med afsæt i en bestyrelsesgodkendt Strategi for 2021-2025. Bestyrelsesmedlemmerne har hver egne ansvarsområder, som tager afsæt i Erhverv Hjørrings interesseområder samt bestyrelsesmedlemmernes kompetencer og viden.

Erhverv Hjørrings sekretariat har kontor på Amtmandstoften 1 i Hjørring. Kontorets ledes af en direktør. Har du input til bestyrelsens og foreningens arbejde, så kontakt os gerne på kontakt@erhvervhjoerring.dk.

Klik på billedet til venstre, hvor du kan læse mere om Erhverv Hjørring i vores digitale folder.

VIDEN, NETVÆRK & INDFLYDELSE

Klik her for information om hvad Erhverv Hjørring kan tilbyde dig!