FAKTA OM FORENINGEN

Erhverv Hjørring er en medlemsforening, der tilbyder medlemskab til enkeltpersoner, virksomheder eller organisationer med erhvervsmæssige tilsnit i Hjørring kommune. Erhverv Hjørring har ca. 400 betalende medlemmer, og et gratis tilbud til iværksættere.

Foreningen Erhverv Hjørring blev stiftet i 2009, med det sigte at være erhvervslivets foretrukne erhvervsnetværk i hele Hjørring kommune.

Vores mål er, at Erhverv Hjørring opleves som et videnbaseret, netværksskabende og indflydelsesrigt erhvervsfællesskab med en klar erhvervspolitisk dagsorden, der skaber værdi for medlemmerne og foreningens samarbejdspartnere.

I henhold til vedtægterne ledes foreningen af en bestyrelse bestående af op til 12 medlemmer, og der arbejdes med afsæt i en bestyrelsesgodkendt Strategi for 2021-2025. Bestyrelsesmedlemmerne har hver egne ansvarsområder, som tager afsæt i Erhverv Hjørrings interesseområder samt bestyrelsesmedlemmernes kompetencer og viden.

Erhverv Hjørrings sekretariat har kontor på Amtmandstoften 1 i Hjørring. Kontorets ledes af en direktør. Har du input til bestyrelsens og foreningens arbejde, så kontakt os gerne på kontakt@erhvervhjoerring.dk.

Klik på billedet til venstre, hvor du kan læse mere om Erhverv Hjørring i vores digitale folder.

VIDEN, NETVÆRK & INDFLYDELSE

Klik her for information om hvad Erhverv Hjørring kan tilbyde dig!