ERHVERV HJØRRINGS PRISOVERRÆKKELSER

Hvert år uddeler Erhverv Hjørring 2 priser til virksomheder, der har udmærket sig indenfor henholdsvis initiativ og iværksætteri.

INITIATIVPRISEN

Erhverv Hjørrings initiativpris gives til en særlig initiativrig virksomhed eller person i Hjørring kommune, som har opnået markante resultater til gavn for erhvervsudviklingen, og som fremstår som det gode eksempel for andre. Initiativprisen uddeles ved Erhverv Hjørrings årlige generalforsamling.

.

Formålet med uddelingen er at

  • Hædre en særlig initiativrig, engageret eller markant virksomhed/person.
  • Skabe synlighed og opnået markante resultater til gavn for erhvervsudviklingen.
  • Synliggøre Erhverv Hjørring som den der sætter dagsorden for erhvervspolitiske forhold og synliggør Hjørring kommune som en dynamisk erhvervskommune.

.

Potentielle prismodtagere

  • Virksomheden/personen fremstår som et eksempel for andre i Hjørring Kommune.
  • Virksomheden har evt. opnået markante resultater til gavn for beskæftigelses- og erhvervsudviklingen og er en attraktiv arbejdsplads for sine medarbejdere.
  • Virksomheder/personer der med succes har gennemført enkeltstående aktiviteter, som Erhverv Hjørring ønsker at påskønne.

.

Vurderingskriterier

  • Alle typer virksomheder/personer kan komme i betragtning
  • Virksomheden skal i sit sidst offentliggjorte regnskab have positivt resultat og fremgang i enten omsætning eller bruttofortjeneste
  • Virksomheden skal være drevet i Hjørring Kommune.

.

Indstilling og bedømmelse
Erhverv Hjørrings bestyrelse vurderer potentielle prismodtagere og udpeger prismodtageren.

IVÆRKSÆTTERPRISEN

Erhverv Hjørrings iværksætterpris gives fortrinsvis til en særlig initiativrig person/ iværksætter, som ved etablering af egen virksomhed eller ved overtagelse af bestående virksomhed, har opnået markante resultater til gavn for virksomheden, beskæftigelses- og erhvervsudviklingen og en attraktiv arbejdsplads for sine medarbejdere. Virksomheden fremstår med sine resultater som et eksempel for andre virksomheder i Hjørring Kommune og må gerne have været i drift i nogle år.

.

Iværksætterprisen kan desuden, i særlige situationer, gives til virksomheder, foreninger eller personer, der med succes har gennemført enkeltstående aktiviteter som Erhverv Hjørring ønsker at påskønne. F.eks. aktiviteter i relation til eksportaktiviteter, IT, vækst, synlighed/kendthed, opfindelser, uddannelse, kulturelle aktiviteter, m.v.

2013

Safe Ocean Service