ERHVERV HJØRRINGS DATAPOLITIK

Når du interagerer med Erhverv Hjørring (EH) registreres nogle af dine data. Denne datapolitik beskriver, hvilke data der indsamles, hvordan de opbevares, videregives og bruges. Du kan altid kontakte os, hvis du har spørgsmål til politikken:

E-mail: bg@erhvervhjoerring.dk
Adresse: Amtmandstoften 1, 9800 Hjørring
Dataansvarlig: Bo Geertsen

Dine rettigheder

Pr. 25. maj 2018 er General Data Protection Regulation (GDPR) trådt i kraft. GDPR er EU’s lovgivningsmæssige ramme, som sikrer dig en række centrale rettigheder i forhold til dine data, bl.a.:

• Retten til at blive glemt
• Retten til at vide, hvordan data behandles
• Retten til at få korrigeret ukorrektheder
• Retten til portabilitet (overførelse af data)

Læs mere om dine rettigheder her: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_da

Dataindsamling, lagring og procedurer

Du kan interagere med Erhverv Hjørring på flere måder. Du kan:

  • Besøge vores hjemmeside
  • Modtage vores digitale nyhedsbrev
  • Deltage i kurser, arrangementer, møder o. lign.
  • Være medlem af Erhverv Hjørring
  • Deltage i vores spørgeskemaundersøgelser

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor.

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Det beskrives i det følgende, hvordan EH håndterer dine data i forskellige situationer.

– Når du besøger vores hjemmeside

Der bruges cookies på Erhverv Hjørrings hjemmeside, med det formål at forbedre din brugeroplevelse. Cookies sat af Erhverv Hjørrings hjemmeside, har en levetid på 3 måneder.

Der bruges følgende typer af cookies:
Måling af brugeradfærd (Google Analytics), så vi kan forbedre hjemmesiden (Tredjepartscookie)
Optimering af brugeroplevelsen på websitet (Førstepartscookies og Session-cookies)

– Når du modtager vores digitale nyhedsbrev

Når du tilmelder dig vores digitale nyhedsbrev arkiverer vi dit navn og mailadresse. Når data bearbejdes, lagres de på vores egen server placeret i aflåst lokale på Amtmandstoften 1, Hjørring.

Datafiler fra vores server bliver sikkerhedskopieret til Amazon´s servere i EU (Frankfurt), hvilket forpligter virksomheden til at leve op til GDPR.
Når du modtager vores nyhedsbreve, registreres følgende af dine oplysninger i nyhedsbrevsystemet MailChimp: Navn, e-mail, IP-adresse, åbnings- og klikrate osv. MailChimp har underskrevet The EU-U.S. and Swiss-U.S. Privacy Shield Framework, hvilket forpligter virksomheden til at leve op til GDPR.
Data analyseres med henblik på at forbedre indholdet i nyhedsbrevene.

– Når du deltager i kurser, arrangementer, møder o.lign.

Når du tilmelder dig et kursus, arrangement, møde eller lignende registrerer vi navn, e-mail, arbejdstelefonnummer osv. Vi benytter tilmeldingssystemet NEMTilmeld med hvem vi har indgået databehandleraftale med, hvilket forpligter virksomheden til at leve op til GDPR.

Ved intern bearbejdning af data lagres disse på EH’s egen lokale server på Amtmandstoften 1, Hjørring, hvorfra backup foretages til Amazon´s servere i EU (Frankfurt), hvilket forpligter virksomheden til at leve op til GDPR.

Data bruges til praktisk gennemførelse af kurserne, arrangementerne, møderne osv., og de bruges til analyse med henblik på at forbedre indholdet i førnævnte. EH’s er her dataansvarlig.

Evalueres disse arrangementer, kurser, møder o. lign. gennem spørgeskemaundersøgelser og deltager du heri, kan du læse om behandling af data i forbindelse hermed i afsnittet: ”Når du deltager i vores spørgeskemaundersøgelser”.

– Når du er medlem af Erhverv Hjørring eller har kontakt med os

Når du eller din organisation/virksomhed bliver medlem hos Erhverv Hjørring eller vi har kontakt med dig, kan vi oprette dig i vores CRM-system.

Hvis du oprettes i CRM-systemet registreres navn, e-mail, telefonnummer o. lign. samt der kan foretages et overordnet resumé af de samtaler, som vi har haft med dig, samt hvor/hvordan og hvornår. Registreringer fra samtaler vil aldrig indeholde personfølsomme oplysninger. Desuden registrerer vi deltagelse i vækstprogrammer og netværk.

Medarbejdere ved Erhverv Hjørring har adgang til ovenstående CRM-system og kan dermed se disse data.

For at kunne modtage iværksætterafklaring og vejledning med støtte fra det EU-finansierede NewBizz-iværksætterprogram, er det påkrævet, at der oplyses Cpr.nr. Erhverv Hjørring arkiverer dette i den tid, det er påkrævet i henhold til de gældende regler herfor.
Informationer registreret i forbindelse med oprettelse i NewBizz-iværksætterprogrammet (herunder CPR.nr.) videresendes til Væksthus Nordjylland.

Har du indmeldt dig i Erhverv Hjørring registrerer vi kontaktoplysninger såsom firmanavn, adresse, mailadresse, web, telefonnumre, kontaktperson(er), titel, antal ansatte og den pris du betaler for kontingentet.

Data lagres hos vores CRM-system Salesforce, som har underskrevet The EU-U.S. and Swiss-U.S. Privacy Shield Framework, hvilket forpligter virksomheden til at leve op til GDPR. Erhverv Hjørring inddateringer i Salesforce-systemet kan alene ses af medarbejdere ved Erhverv Hjørring, mens systemet beriges ved import af data fra Væksthus Nordjylland om virksomheders deltagelse i Væksthusets vækstprogrammer, netværk og klyngetilbud. Disse data er således også tilgængelige for Erhverv Hjørring medarbejdere.

Mellem Erhverv Hjørring og Væksthus Nordjylland foreligger der et selvstændigt dataansvar i de tilfælde, hvor der udveksles personoplysninger, og dermed er der ikke tale om databehandlerforhold. Der med er der ikke juridisk krav om at der skal foreligge en databehandleraftale mellem parterne.
Vil du vide, om vi har registreret dig, eller hvilke oplysninger vi har registreret, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakter du os igennem e-mail ligger disse arkiveret hos Office 365 (Microsoft) ligeledes i EU, hvilket forpligter virksomhederne til at leve op til GDPR.
Data analyseres med henblik på at forbedre indholdet i medlemskab, kontakt osv.

EH evaluerer løbende medlemmernes og brugere af Erhverv Hjørring’s tilfredshed igennem spørgeskemaundersøgelser og deltager du heri, kan du læse om behandling af data i forbindelse hermed i afsnittet: ”Når du deltager i vores spørgeskemaundersøgelser”.

– Når du deltager i vores spørgeskemaundersøgelser

Når du deltager i vores spørgeskemaskemaundersøgelser, kan du forvente, at en række data registreres på forskellige platforme:

Vælger du at svare på spørgeskemaet vil disse oplysninger blive tilknyttet til dine besvarelser af spørgeskemaet. Oplysningerne lagres på EH’s egen server og backup foretages til Amazon´s servere i EU (Frankfurt), hvilket forpligter virksomhederne til at leve op til GDPR.

EH’s eksterne survey-systemer, SurveyMonkey og QuestionPro, lagres – udover ovennævnte – oplysninger om IP-adresse, hvilken enhed (computer, mobiltelefon mv.) du svarer fra, svartider på spørgeskemaet samt lande- og regionskode osv. Disse data lagres på en server placeret i EU, hvilket forpligter virksomheden til at leve op til GDPR.

Data bruges til analyse med henblik på at forbedre de arrangementer, aktiviteter eller services, der spørges ind til. Desuden benyttes spørgeskemaanalyser til at pejle hvorledes den generelle erhvervssituation udvikler sig i Hjørring kommune.

EH udleverer aldrig din IP-adresse, lokation, o.lign. Hvis der i invitationen til spørgeskemaundersøgelsen står, at dine data anonymiseres, opbevares ingen personhenførbare data.

Svarer du på et spørgeskema tilsendt af EH, accepterer du ovenstående.

Ønsker du indsigt vores registreringer af dig, ønsker du dine data slettet, eller ønsker du dig fuldstændigt fritaget fra fremtidigt at blive kontaktet af EH, hvad angår spørgeskemaundersøgelser, bedes du kontakte EH. Kontaktoplysninger kan findes øverst på denne side eller på vores hjemmeside: www.erhverhjoerring.dk Er dit ønske aldrig at blive kontaktet af EH angående en spørgeskemaundersøgelse accepterer du, som minimum, at lade din e-mail registrere på EH’s server. Du har ansvaret for at lade dine oplysninger opdatere, såfremt disse ændres, og du fortsat ikke ønsker at modtage spørgeskemaundersøgelser fra EH.