En nestor i Hjørrings kunstverden

Troels Bidstrup Hansen er udpeget til Vendsyssel Kunstmuseums bestyrelse af Erhverv Hjørring. Det må siges at være en udpegning med en vis tyngde. For den 84-årige advokat har siddet i museets bestyrelse siden 1970. Han har været formand i 44 år, og det er han stadig.

Endnu et trin i Lønstrups udvikling

Et kontorfællesskab i Keramoda-bygningen på Strandvejen er et nyt trin i udviklingen af Lønstrup som et moderne turistcenter. Min ambition er at udvikle Keramoda til et samlingssted, som kan bidrage til at gøre Lønstrup endnu mere interessant for både turister og beboerne i lokalsamfundet, siger Vibe Falkenberg, der ejer og driver Keramoda.

Bestyrelsen prioriterer mærkesager

Erhverv Hjørrings bestyrelse har prioriteret sine erhvervspolitiske mærkesager. De bliver udgangspunkt for udarbejdelse af en Handleplan 2023, som bliver emnet for et ekstraordinært bestyrelsesmøde i næste måned. Prioriteringen er foretaget med afsæt i den mærkesags-event, der blev afviklet i forbindelse med Erhverv Hjørrings generalforsamling. Her fik medlemmerne lejlighed til at komme med kommentarer og input til, hvilke erhvervspolitiske emner, som foreningen bør prioritere højest.

Fængslende privat kulturinitiativ

”Jernbanegade 12” er åbnet som et nyt privat kulturinitiativ i Hjørring. Åbningen blev fejret med kunstudstilling, rundvisninger, officielle taler, spisning og koncerter fredag eftermiddag og aften i et festligt og farverigt arrangement. Bag initiativet står Conny Lindholt og hendes ejendomsvirksomhed Valhal Estate, som købte Hjørrings nedlagte Tinghus og Arrest for to år siden af statens ejendomsselskab Freja. Erhverv Hjørring hilser det nye kulturinitiativ velkommen.

Go to Top