Bestyrelsen prioriterer mærkesager

Handleplan 2023 udarbejdes med afsæt i input fra medlemmerne

Dialogmøde i Løkken: Erhverv Hjørring-repræsentanter lytter til lokale erhvervsfolk.

Mandag den 16. maj 2022

Skrevet af journalist Claus Dindler for Erhverv Hjørring

Erhverv Hjørrings bestyrelse har prioriteret sine erhvervspolitiske mærkesager. De bliver udgangspunkt for udarbejdelse af en Handleplan 2023, som bliver emnet for et ekstraordinært bestyrelsesmøde i næste måned.

Bestyrelsen har prioriteret følgende mærkesager:

  • Byudvikling og handel
  • Arbejdskraft
  • Turisme og oplevelseserhverv
  • Attraktiv og tilgængelig erhvervsjord
  • Grøn omstilling
  • Iværksætteri

Prioriteringen er foretaget med afsæt i den mærkesags-event, der blev afviklet i forbindelse med Erhverv Hjørrings generalforsamling. Her fik medlemmerne lejlighed til at komme med kommentarer og input til, hvilke erhvervspolitiske emner, som foreningen bør prioritere højest.

Den aktuelle prioritering udelukker ikke, at Erhverv Hjørring kan og vil tage andre erhvervspolitiske emner og sager op, hvis det bliver aktuelt.

Erhverv Hjørring har desuden i år styrket sin dialog med interessenter i Hjørring kommune områdebyer. Der har været holdt dialogmøder i Hirtshals, Tårs og Løkken. I løbet af efteråret bliver der tilsvarende møder i Vrå, Sindal og Bindslev.

Dialogmøderne giver lejlighed til at informere om Erhverv Hjørrings aktiviteter, og de lokale deltagere kan give input til det erhvervspolitiske arbejde i erhvervsforeningen.

På det seneste møde i Erhverv Hjørrings bestyrelse blev A. Neil Jacobsen genvalgt som formand, og Dorte Hovaldt og Karl Henrik Laursen blev genvalgt som næstformænd.

Del denne artikel