At varetage det lokale samfundsansvar

Marlene Pejtersen er udpeget til Integrationsrådet af Erhverv Hjørring

Marlene Pejtersen fotograferet på sin daglige arbejdsplads hos BoVendia.

Mandag den 27. juni 2022

Skrevet af journalist Claus Dindler for Erhverv Hjørring

Marlene Pejtersen har taget hul på sin anden periode som medlem af Integrationsrådet i Hjørring Kommune udpeget af Erhverv Hjørring. Til daglig er Marlene Pejtersen administrationschef i BoVendia, som er kommunens største almene boligselskab.

Denne artikel er et led i en serie artikler om de personer, som Erhverv Hjørring har udpeget som erhvervsforeningens repræsentanter i diverse andre råd og bestyrelser.

Tidligere har vi præsenteret Ragnar Gudmundsson som medlem af Talent- og Eliterådet (se artiklen her) og Troels Bidstrup Hansen som medlem af bestyrelsen for Vendsyssels Kunstmuseum (se artikel her).

For Marlene Pejtersen er det forpligtelsen til at påtage sig et lokalt samfundsansvar, der har fået hende til at sige ja til endnu en fire-årig periode i Integrationsrådet.

”Når jeg er udpeget af Erhverv Hjørring, har jeg naturligvis et øje på erhvervslivet interesser i forbindelse med Integrationsrådets arbejde. Ikke mindst når det gælder om at integrere flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet i en tid med mangel på arbejdskraft,” siger Marlene Pejtersen.

”Men jeg føler samtidig en pligt til at have et bredt perspektiv på integrationsborgernes situation,” tilføjer hun.

Integrationsrådets opgave er at ”varetage etniske minoriteters interesser i Hjørring kommune og medvirker til at fremme etnisk, kulturel og religiøs ligestilling. Integrationsrådet er sparringspartner for byrådet……..Integrationsrådet kan endvidere tage initiativ til at integrationsfremmende aktiviteter i Hjørring Kommune”, som det beskrives i rådets seneste årsberetning.

Integrationsrådet er sammensat af repræsentanter for byrådet, forskellige lokale institutioner og foreninger samt diverse grupper af borgere af udenlandsk herkomst. Byrådsmedlem Birgit Amtoft er valgt som formand.

”Sidste år stod rådet bag to større eksterne initiativer. Dels Kulturdagen, hvor vi præsenterede eksempler på de mange fremmede kulturer, som aktuelt er repræsenteret her i kommunen. Og dels en valgfolder på 12 sprog med det formål at aktiverede integrationsborgere til at deltage i kommunalvalget,” fortæller Marlene Pejtersen.

Kulturdagen vil blive gentaget i år.

Marlene Pejtersen fortæller, at Integrationsrådet har specielt øje for initiativer, der kan fremme kvinders tilknytning til arbejdsmarkedet.

Desuden har der i de seneste måneder været fokus på flygtninge fra Ukraine.

”Det var været estimeret, at vi i årets løb kunne forvente 500 – 1000 ukrainske flygtninge. Så mange har vi slet ikke set. Og den hidtidige erfaring er, at ukrainerne giver meget få udfordringer. Dels ”ligner de os” rent kulturelt, dels er deres perspektiv ikke at slå sig ned permanent her, men at vende hjem til Ukraine, når forholdene tillader det,” siger Marlene Pejtersen.

Del denne artikel