Vi er her stadig…

Der arbejdes på højtryk med den nye organisering af ’Business Hjørring’ – men vi står stadig til rådighed for erhvervslivet, ganske som vi plejer.

Onsdag den 17. november 2021

Som tidligere udmeldt vil Hjørring Kommunes erhvervsservice (Hjørring ErhvervsCenter) og Jobcentrets Virksomhedsservice blive lagt sammen fra 1. januar 2022. Navnet på den nye organisering bliver Business Hjørring.

Første skridt blev taget, da afdelingsleder Ole Bendix d. 1. november overtog stafetten fra Bo Geertsen, som Hjørring Kommunes erhvervschef. I november og december har Ole Bendix ansvar for Hjørring ErhvervsCenter og Virksomhedsservice som to særskilte enheder og fra 1. januar, altså med ansvar for den samtænkte enhed Business Hjørring.

Ledelse og medarbejdere i det kommende Business Hjørring er i fuld gang med udvikling og etablering af det nye – både i faglig og praktisk betydning. Et mindre antal medarbejdere, som i dag har deres daglige gang på Jobcenter Hjørring, flytter fysisk arbejdsplads til Amtmandstoften 1, hvor et nyt sekretariat vil understøtte erhvervsindsatsen. Størstedelen af medarbejderne i det nuværende Virksomhedsservice vil dog stadig arbejde ud fra Jobcenteret på Sct. Knuds Park, hvorfor Business Hjørring altså vil have to adresser.

Selvom der lige nu arbejdes på højtryk, står konsulenterne hos Hjørring ErhvervsCenter og i Virksomhedsservice fuldt ud til rådighed for erhvervslivet, ganske som de plejer. Det gælder i øvrigt også efter 1. januar, hvor virksomhederne kan forvente samme service og f.eks. tage kontakt til den konsulent, man plejer at have et godt samarbejde med.

Konsulenterne ved Hjørring ErhvervsCenter (fra venstre) Henrik Dam, Allan Kiilsholm Petersen og Lars Gaden Jensen vil fortsat arbejde med forretningsudvikling og vækstprogrammer i det nye Business Hjørring, der træder i kraft 1. januar 2022.

Formålet med sammenlægningen er nemlig primært at opnå synergier og et tættere samarbejde mellem de to enheder, sådan at man – i endnu højere grad – kan understøtte de lokale virksomheder med værdiskabende løsninger, der tager udgangspunkt i virksomhedernes behov. Det gælder i den enkelte virksomhed, men også, hvor der er fælles strategiske udfordringer som f.eks. grøn omstilling eller arbejdsstyrkens udvikling. Derfor er formålet samtidig, at et tættere samarbejde også involverer virksomhederne – i form af bl.a. nye netværk.

I starten af december vil erhvervschef Ole Bendix melde mere information ud omkring det nye Business Hjørring.

Sammenlægningen betyder også ændrede forhold i medlemsforeningen Erhverv Hjørring, som Hjørring ErhvervsCenter hidtil har været sekretariat for. Erhverv Hjørring vil fortsat have til huse på Amtmandstoften 1 – dog nu på 1. sal. Det vil være tidligere erhvervschef Bo Geertsen der, i en deltids direktørstilling og sammen med bestyrelsen, vil sørge for at medlemmerne fortsat kan mødes til spændende inspirations- og netværksarrangementer, og at erhvervsforeningen også i fremtiden er en synlig og markant aktør i det erhvervspolitiske landskab.

Der har været møder mellem Erhverv Hjørring og Hjørring Kommune om en fremtidig samarbejdsflade mellem erhvervsforeningen og Business Hjørring. Alle har interesse i en stærk lokal erhvervsforening, som kan indgå i en fremtidig dialog med de lokale politikere og Business Hjørring om en fremtidig erhvervspolitik – og erhvervsindsatsen i det hele taget. Derfor er det positivt, at samarbejdsfladen nu er så velbeskrevet, at vi er helt klar til 1. januar.

Del denne artikel