Uddelegering og ansvar i Erhverv Hjørring

Hvert bestyrelsesmedlem får et eller flere områder som et særligt ansvar

Erhverv Hjørrings bestyrelse september 2021: Fra venstre Jørgen Haldrup Petersen, A. Neil Jacobsen, Mette Green Clausen, Dorte Hovaldt, Thomas Nielsen, Peter Hvilshøj, Karl Henrik Laursen og Per Christensen. Fraværende var Frank Tronborg, Lise Bjørn Jørgensen og Lasse Gram Pedersen.

Tirsdag den 28. september 2021

Skrevet af journalist Claus Dindler for Erhverv Hjørring/Hjørring ErhvervsCenter

Bestyrelsen for Erhverv Hjørring har besluttet at uddelegere tematiske ansvarsområder i forhold til foreningens virke.

Således har hvert bestyrelsesmedlem et eller flere områder, hvor vedkommende skal holde sig orienteret om temaet, fremsætte forslag til holdninger og handlinger om temaet i bestyrelsen samt deltage i relevante fora og begivenheder relateret til temaet.

Erhverv Hjørrings formand, A. Neil Jakobsen siger om baggrunden:

”Der er flere bevæggrunde for denne ændring: Dels et spørgsmål om at decentralisere arbejdet, dels et forsøg på at engagere det enkelte bestyrelsesmedlem og endelig et ønske om at bruge den enorme erfaring og kompetence, der findes i bestyrelsen mest effektivt.

For eksempel er der ingen grund til, at formanden skal udtale sig om fiskerierhvervet, når vi har en ekspert som Lise Bjørn i bestyrelsen.

Faktisk har vi allerede brugt denne arbejdsdeling. I forbindelse med det seneste møde i Hjørring Kommunes Erhvervsråd, hvor temaet var erhvervsarealer, havde Thomas Nielsen lavet en fantastisk research, som var det oplæg, rådsmødet tog udgangspunkt i.

Jeg tror, at både medlemmerne, vores samarbejdspartnere og selve bestyrelsen vil opleve endnu større fokus og energi i det erhvervspolitiske arbejde med dette tiltag.”

Det er besluttet, at A. Neil Jacobsen som formand tager sig af Erhverv Hjørring organisatorisk og personalemæssigt og derudover varetager kontakt til Hjørring Kommune samt andre erhvervsaktører. Med baggrund i formandens daglige job arbejder han også med uddannelsespolitik og kompetent arbejdskraft. Foreløbigt repræsenterer Neil Jacobsen Erhverv Hjørring i Hjørring Erhvervsråd og Erhverv Hjørring Dynamic.

Her er et link til en oversigt over Erhverv Hjørrings bestyrelsesmedlemmer og deres ansvarsområder.

Ansvarsområder i Erhverv Hjørrings bestyrelse.

I de kommende uger vil der i ErhvervsNyt blive bragt artikler med hvert enkelt bestyrelsesmedlem og deres baggrund for og holdning til deres ansvarsområde.

Del denne artikel