Synliggøre aktiviteter og potentialer

Karl Henrik Laursens særlige ansvar i Erhverv Hjørrings bestyrelse

Karl Henrik Laursen – bestyrelsesmedlem og næstformand i Erhverv Hjørring

Tirsdag den 12. oktober 2021

Skrevet af journalist Claus Dindler for Erhverv Hjørring/Hjørring ErhvervsCenter

Bestyrelsen for Erhverv Hjørring har besluttet at uddelegere tematiske ansvarsområder til de enkelte medlemmer af bestyrelsen (læs tidligere artikel).

I en række artikler præsenterer ErhvervsNyt hvert enkelt medlem og vedkommendes særlige rolle i bestyrelsen.

Denne gang handler det om Karl Henrik Laursen, der er en af to næstformænd i bestyrelsen. Hans ansvarsområder er:

  • Turisme
  • Erhvervsfremmesystemet
  • Forskning
  • Socialøkonomiske institutioner
  • Samarbejde med Hjørring Kommune

Synliggørelse af aktiviteterne i de lokale virksomheder og udnyttelse af potentialerne til fortsat udvikling er et overordnet mål for Karl Henrik Laursen og hans aktiviteter i Erhverv Hjørring.

Som direktør for Nordsøen Oceanarium, en af Vendsyssels største turistattraktioner, er det naturligt, at Karl Henrik Laursen specifikt har turismen som et ansvarsområde. Hans netværk er bredt i både regionale og nationale fora, blandt andet som bestyrelsesmedlem i Destinationsselskabet Nordvestkysten.

Udnyttelse af mulighederne i det nye erhvervsfremmesystem med en stribe nationale brancheklynger ser Karl Henrik Laursen som en mulighed for virksomhederne i kommunen til at udvikle sig. Og han vil arbejde for, at kendskabet til erhvervsfremmemulighederne – lokale, regionale og nationale – bredes ud.

Til daglig sidder Karl Henrik Laursen som direktør for Nordsøen Forskerpark dør om dør med forskerne fra blandt andet Danmark Tekniske Universitet. Men der drives også forskning på lokalt plan i både virksomheder og uddannelsesinstitutioner i kommunen, og Karl Henrik Laursen vil arbejde for en kortlægning og synliggørelse af disse aktiviteter – til forhåbentlig inspiration for andre virksomheder.

Det samme gælder indenfor et andet af hans ansvarsområder, de socialøkonomiske institutioner, der ”kører lidt under radaren”, men faktisk har en væsentlig betydning for at opretholde et bredt arbejdsmarked.

”Hjørring Kommune” som ansvarsområde skal opfattes sådan, at Karl Henrik Laursen skal have særligt fokus på, at Erhverv Hjørring som erhvervslivets talerør og kommunen i fællesskab skaber de bedst mulige vilkår for virksomhederne. Det skal blandet ske via Hjørring Kommunes Erhvervsråd, hvor modstridende og sammenfaldende interesser kan bringes op på bordet.

Hvordan bestyrelsen i øvrigt i praksis skal udnytte den nye struktur med ansvarsområder til hvert enkelt medlem, skal besluttes i den kommende tid. Men Karl Henrik Laursen forestiller sig, at en kortlægning af interesseområder kan udmøntes i udpegning af mærkesager med tilhørende handleplaner for Erhverv Hjørrings fremtidige arbejde.

Del denne artikel