Positive resultater i coronaens skygge

Hjørring ErhvervsCenter i 2020: Flere iværksættere, større investeringer i vækst, flere nye medlemmer

Erhvervschef Bo Geertsen

Mandag den 25. januar 2021

Skrevet af journalist Claus Dindler for Erhverv Hjørring/Hjørring ErhvervsCenter

”Coronaen vendte op og ned på alt. Alle planer og aktiviteter måtte ændres. Alligevel nåede vi en række positive resultater i 2020,” siger erhvervschef Bo Geertsen med udgangspunkt i en årlig opsummering ”Året der gik”, som omfatter sidste års aktiviteter i Hjørring ErhvervsCenter.

Bo Geertsen fremhæver specielt, at erhvervscentret gennemførte 216 vejledningsforløb med iværksættere mod 212 året før.

Tilgangen af iværksættere afspejlede de varierende corona-restriktioner. Året startede normalt, så faldt antallet brat efter første nedlukning i marts. Midt på året var aktiviteten tilbage på normalt niveau, hvorefter der kom et kraftigt dyk i efteråret med en svag stigning igen i slutningen af året.

”Det er positivt, at antallet af iværksætter-vejledninger fortsat ligger på et højt niveau trods corona-situationen. Især i en krisetid har vi brug for tilgang af nye idéer og virksomheder,” siger Bo Geertsen.

Det er lige så vigtigt for Hjørring ErhvervsCenter at understøtte væksten i de eksisterende virksomheder. Også på det punkt har erhvervscentret opnået målbart gode resultater i 2020.

Der er med støtte fra erhvervscentret indhentet støttemidler for godt 9 mio. kr. til udviklingsprojekter i lokale virksomheder. Da virksomhederne selv bidrager med kontanter og ressourcer for et tilsvarende beløb til projekterne, betyder det, at der i årets løb er investeret ca. 18 mio. kr. i lokale udviklingsprojekter med støtte fra vækstprogrammer.

”Det er opnået til trods for, at vi i stort omfang har måttet omlægge relationerne til virksomhederne fra personlige til digitale kontakter. Det har kun kunnet lade sig gøre takket være en generelt stor digital kompetence i vores samfund og fleksibilitet hos medarbejdere i både virksomheder og erhvervscenter,” siger Bo Geertsen.

Fra 2020 overgik Hjørring ErhvervsCenter fra at være en erhvervsdrivende fond til en egentlig kommunal afdeling. Planen var, at med denne organisatoriske ændring på plads skulle al fokus rettes på at servicere iværksættere og virksomheder med vækst- og udviklings-potentialer.

Coronaen ændrede alt. Planlagte opgaver og normalt virke blev fejet til side. Understøttelse af erhvervslivet i en krisetid blev en absolut første prioritet. Samtidig med en lang række vækstorienterede iværksætter- og virksomhedsopgaver skulle der fokus på krisehjælp og øget kommunikativ indsats med bl.a. hyppige nyhedsmails med information og vejledning om, hvor der kunne hentes information og hjælp.

Også erhvervscentrets rolle som sekretariat for erhvervsforeningen Erhverv Hjørring ændrede karakter på grund af coronaen. Nogle af de planlagte arrangementer blev aflyst, udskudt eller flyttet til digitale platforme.

Det lykkedes dog at afholde generalforsamling og Business-Get-Together. Her fik Erhverv Hjørring ny formand, Peter Hvilshøj, og næstformand, Dorte Hovaldt, til afløsning for Henrik Willadsen og Ole Peter Christensen, der har været i spidsen for foreningen gennem et årti.

Erhvervspolitisk var Erhverv Hjørring kommunikativt aktiv i forhold til de problemer, som corona-situationen medførte for virksomhederne og lokalsamfundet.

Der var desuden i 2020 fokus på hvervning og fastholdelse af medlemmer. Med flere aflyste arrangementer har behovet for i øget omfang at synliggøre erhvervsforeningens og bestyrelsens erhvervspolitiske arbejde været vigtigt.  Ved årets slutning kunne det konstateres, at der i 2020 var 402 betalende medlemmer mod 397 i 2019. Dertil ca. 100 iværksættermedlemmer.

”Det er vi meget glade for og stolte over”, siger Bo Geertsen.

Erhvervschef Bo Geertsen opsummerer året 2020 således:

”Corona-året har været kolossalt udfordrende for erhvervslivet i vores kommune. Men vi kan konstatere, at udfordringerne har ramt branchemæssigt forskelligt. Nogle brancher har mærket fremgang, nogle har kunnet klare skærene ved at tilpasse sig, mens andre har oplevet et katastrofalt år.

Dog er det glædeligt at konstatere, at udfordringerne til trods opleves der stor kreativitet og vilje til at finde løsninger og til at tænke fremad i vores virksomheder. Det er positivt, og det giver håb på den lange bane.

På den interne bane i erhvervscentret er der trukket store veksler på medarbejdernes robusthed, omstillingsparathed, kreativitet og ikke mindst flid.

Der er ydet en fælles indsats, der også er båret af stort engagement, fleksibilitet og stor loyalitet til og veneration for erhvervsudviklingen i vores kommune, og som bunder i en kultur med stor interesse for og glæde ved både individuelt og som team at lykkes med at skabe de bedst mulige rammer og resultater for iværksættere, virksomheder og erhvervskommunen Hjørring.

Det er mit håb, at Hjørring Erhvervscenter i 2020 er lykkedes med opgaven, men i den sidste ende er det den enkelte iværksætter, den enkelte virksomhed og det enkelte Erhverv Hjørring medlem, der bedst kan vurdere det.”

Del denne artikel