På vej mod normalen i Erhverv Hjørring

Fysisk møde om aktuelle udfordringer for Hjørring Kommune

Peter Hvilshøj, formand for Erhverv Hjørring, bød medlemmerne velkommen til årets første fysiske møde i erhvervsforeningen.

Tirsdag den 8. juni 2021

Skrevet af journalist Claus Dindler for Erhverv Hjørring/Hjørring ErhvervsCenter

Mødeaktiviteten i Erhverv Hjørring har kurs mod normalitet efter corona-restriktionerne. Tirsdag blev årets første fysiske møde for erhvervsforeningens medlemmer holdt. Det foregik på Rådhuset i Hjørring, hvor byrådssalen med afskærmning mellem deltagerne var en coronasikker ramme om brunch-mødet ”Mød din kommune”.

Mødet omfattede oplæg fra tre topledere i Hjørring Kommune og gav desuden anledning til spørgsmål og tilkendegivelser fra medlemmerne, der fyldte byrådssalen til sidste plads.

Kommunaldirektør Tommy Christiansen lagde ud med at ridse de strategiske udfordringer i Hjørring kommune op.

Den demografiske udfordring er væsentlig. I en stadigt ældre befolkning bliver der stigende efterspørgsel efter offentlige ydelser samtidig med, at udbuddet af kvalificeret arbejdskraft er vigende.

Bettina Hedeby Madsen, direktør for teknik og miljø, omtalte i sit oplæg tre hovedtemaer for kommunen, nemlig grøn omstilling, partnerskaber med private virksomheder og udvikling af attraktive bymiljøer.

Leif Johannes Jensen, direktør for arbejdsmarkedsområdet, nævnte som den største udfordring udsigten til mangel på kvalificeret arbejdskraft i de kommende år, og han gennemgik, hvordan Ungegarantien tegner sig som en del af løsningen på problemet.

Del denne artikel