Opkvalificering afhjælper arbejdskraftmangel

Frank Tronborgs særlige ansvar i Erhverv Hjørrings bestyrelse

Frank Tronborg- bestyrelsesmedlem i Erhverv Hjørring

Onsdag den 20. oktober 2021

Skrevet af journalist Claus Dindler for Erhverv Hjørring/Hjørring ErhvervsCenter

Bestyrelsen for Erhverv Hjørring har besluttet at uddelegere tematiske ansvarsområder til de enkelte medlemmer af bestyrelsen (læs tidligere artikel).

I en række artikler præsenterer ErhvervsNyt hvert enkelt medlem og vedkommendes særlige rolle i bestyrelsen.

Denne gang handler det om Frank Tronborg, hvis ansvarsområder er:

  • Kompetent arbejdskraft
  • Byggefagene

Frank Tronborg er til daglig formand for 3F Skagerak. Han er desuden formand for FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) Hjørring og i den kapacitet udpeget som arbejdstagernes repræsentant i Erhverv Hjørrings bestyrelse.

Det er derfor naturligt, at arbejdskraft-spørgsmål er Frank Tronborgs temaområde i bestyrelsen.

For Frank Tronborg er det vigtigt at påpege, at virksomhedernes aktuelle efterspørgsel på arbejdskraft – lokalt og nationalt – handler om kompetent arbejdskraft. At afhjælpe dette behov kræver på det lange sigt flere i uddannelse og på det korte sigt opkvalificering af arbejdskraften.

På det lokale plan ser Frank Tronborg UngeGarantien som et af de bedste tiltag, der er sket på området. Det vil hjælpe de unge til at træffe kvalificerede valg af uddannelse og styrke tilgangen til erhvervsuddannelserne, håber Frank Tronborg.

Forhåbentlig vil Ungegarantien også bidrage til, at der oprettes flere praktikpladser. Der er stadig for mange på erhvervsskolerne, der må ”nøjes” med skolepraktik, mener Frank Tronborg.

På området for opkvalificering og efteruddannelse mener Frank Tronborg, at det er et fælles ansvar for virksomhederne og arbejdstagere/fagbevægelse at motivere flere ufaglærte til at udnytte mulighederne. Ordningerne er gode, de udnyttes bare for lidt.

På bygge-området har Frank Tronborg et særligt fokus på at få oprettet klausuler, der pålægger bygherrerne et socialt ansvar. Det gælder ikke mindst Hjørring Kommune, der er blandt de største bygherrer i lokalområdet.

Del denne artikel