Om frisører og fiskere

Af Peter Hvilshøj, formand for Erhverv Hjørring

Tirsdag den 12. januar 2021

Der er forskel på frisører og fiskere. Det ved enhver. Men også ligheder i den forstand, at de repræsenterer brancher, der helt aktuelt er i klemme.

Frisørerne, fordi de i mediebilledet er blevet repræsentanter for de mindre selvstændige forretningsdrivende, der er truet på eksistensen på grund af corona-nedlukningerne.

Fiskerne, fordi de har fået præsenteret en milliard-regning som prisen for den Brexit-aftale, som EU og Storbritannien indgik i sidste øjeblik, inden et hårdt Brexit var blevet en kendsgerning.

For både frisører og fiskere gælder det, at de er blevet lovet kompensation. Her hører lighederne så til gengæld op.

Frisørernes problem er, at den lovede kompensation er for lille eller for sen til at holde virksomheden kørende, mens nedlukningen står på.

Det problem er for så vidt ikke så vanskeligt at løse. Regeringen skal ”blot” gøre sine smukke løfter til udført politik og udbetale kompensationerne, inden frisørerne og de øvrige mindre selvstændige går nedenom og hjem.

Det er straks mere kompliceret med fiskerne. For mens den overordnede Brexit-aftale er kendt og medfører 25 pct. reduktion af dansk fiskeri i UK-farvand og 25 pct. forøgelse af UK-kvoter i EU-farvand, så regnes der stadig på de uendeligt komplicerede detaljer omkring størrelse og tildeling af kvoter for de mange forskellige fiskearter.

Men ét ligger fast – der bliver færre fisk at fange for danske fiskere. Og som følge heraf må kapaciteten i fiskeflåden nedbringes.

Men hvordan?

Det spørgsmål har vi ikke noget konkret bud på fra Erhverv Hjørrings side. Men vi vil gerne anbefale, at regeringen og fiskeriets organisationer i fællesskab prøver at finde en ny struktur med færre snærende rammer omkring erhvervet.

Både med hensyn til etablering og finansiering er dansk fiskeri spundet ind i et net af restriktioner, der virker hæmmende på den tilpasning, som Brexit-aftalen nødvendiggør. Og som samtidig hæmmer den strukturudvikling, som skal gøre dansk fiskeri mere bæredygtigt i både økonomisk og miljømæssig forstand.

Peter Hvilshøj,
formand for Erhverv Hjørring

Del denne artikel