Også i det nye år:
Viden, netværk og indflydelse

Nytårshilsen fra Erhverv Hjørrings formand, A. Neil Jacobsen

Tirsdag den 4. januar 2022

2021 blev desværre endnu et år præget af corona-situationen. Restriktioner med nedlukninger, forsamlingsbegrænsninger, hjemmearbejde osv. prægede året. Det gik hårdt ud over os alle – borgere såvel som erhvervsliv – og det prægede naturligvis Erhverv Hjørrings arbejde.

Vi måtte desværre i 2021 – som det nu også er sket i 2022 – aflyse vores tradition med Nytårskuren. Det er vi meget ærgerlige over, da det er en festlig aften med gode muligheder for at ønske Godt Nytår til både gamle og nye kontakter. Den store tilslutning, som vi altid har haft til Nytårskuren, vidner også om, at det er en god tradition, og at vores medlemmer gerne vil benytte muligheden for networking.

Også vores generalforsamling måtte vi udskyde. Den blev gennemført sammen med vores Business Get Together i august, og ligeså vores Stafetløb, som måtte udskydes til efter sommerferien.

Generelt lykkedes det dog at gennemføre langt de fleste af vores arrangementer i 2021.

2021 var også et år, hvor vi i Erhverv Hjørring arbejdede med fremtiden. Året var præget af dialoger med Hjørring Kommune om, hvordan den fremtidige erhvervsservice skulle organiseres fra og med 2022.

Det var en langstrakt affære, men som bekendt mundede det ud i en konstruktion, hvor Erhverv Hjørring fandt det rigtigst at træde ud af det tætte sekretariatssamarbejde, som vi siden kommunesammenlægningen har haft med Hjørring ErhvervsCenter. Det skyldes beslutningen om, at erhvervscentret i det nye år integreres i kommunens arbejdsmarkedsområde under navnet Business Hjørring.

Midt i denne proces fik vi på generalforsamlingen i august nyt formandskab, hvor undertegnede ved konstitueringen afløste Peter Hvilshøj på formandsposten. Formandskabet udgøres desuden af Dorte Hovaldt og Karl Henrik Laursen som næstformænd.

Vi har i den samlede bestyrelse hen over efteråret arbejdet med at tilrettelægge vore strategi for Erhverv Hjørring frem mod år 2025, og vi har arbejdet med at definere en række erhvervspolitiske mærkesager, som vi vil arbejde for.

Dette arbejde fortsætter ind i 2022, hvor vi bl.a. på generalforsamlingen, som holdes den 29. marts, gerne vil i dialog med vores medlemmer om disse mærkesager. Vi håber på stor tilslutning hertil, og derefter vil vi færdiggøre et katalog med erhvervspolitiske emner, som vi aktivt vil forfølge den kommende tid.

Som formand glæder jeg mig over et godt og tæt samarbejde i bestyrelsen, som er præget af stort engagement og stor interesse for at medvirke til erhvervsmæssig udvikling af vores kommune. I det erhvervspolitiske arbejde søger vi indflydelse i egen kommune, men også regionalt og nationalt.

På sekretariatssiden har vi brugt de sidste par måneder af året på at få forberedt 2022 som en stærk erhvervsforening med eget sekretariat med Bo Geertsen i spidsen som direktør. Det glæder os også, at vi fortsat har journalist Claus Dindler og vores bogholder Anette Hecht Pedersen (Hecht & Klinkby) med på holdet. Desuden har vi indgået aftale med Hjørring Kommune om, at vi kan trække på ressourcer fra kommunikationsmedarbejder Kathrine Reinholt Sieker og journalist Mette Ring.  Du kan se hele holdet her.

Der har også været travlt med at forberede en række spændende aktiviteter og arrangementer for hele 2022. Foruden rækken af små og store arrangementer, som du kender dem fra tidligere år, har vi i samarbejde med en række af de lokale erhvervsforeninger tilrettelagt møder, hvor vi inviterer disse foreningers medlemmer for at drøfte samarbejdsmuligheder. Det glæder vi os til.

Klik ind på den samlede arrangementsoversigt, hvor du allerede nu kan tilmelde dig arrangementerne. Arrangementerne er primært for medlemmer af Erhverv Hjørring, men skulle du ikke være det, kan du også hurtigt melde dig ind her.

Med arrangementerne vil vi gerne tilbyde vores medlemmer mulighed for at blive inspireret og motiveret til nye tiltag i egen virksomhed gennem ny viden.

Vi glæder til dialogen og samarbejdet med alle vores medlemmer i 2022 – direkte eller når vi mødes ved vores arrangementer.  Vi glæder os også til dialogen og samarbejdet med Hjørring Kommune på det erhvervspolitiske område, hvor vi ser frem til personlige møder og dialog med bl.a. borgmester Søren Smalbro og viceborgmester Per Møller med fokus på Hjørring Kommunes erhvervsstrategi.  Vi ser også frem til møder i Hjørring Kommunes Erhvervsråd, hvor vi fortsat vil fremføre Erhverv Hjørrings synspunkter.

Og ikke mindst ser vi frem til et 2022, som forhåbentligt bliver med knapt så mange restriktioner og begrænsninger og et år, hvor vi fortsat har fokus på Viden, Netværk og Indflydelse, der som bekendt er vores erhvervsforenings værdiord.

Erhverv Hjørring ønsker alle vores medlemmer – og potentielle nye medlemmer – en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Del denne artikel