Øget produktivitet og konkurrencekraft

Udvikling via digitalisering – en ny artikelserie i ErhvervsNyt

Af erhvervschef Bo Geertsen, Hjørring ErhvervsCenter

Tirsdag den 23. februar 2021

Det seneste års tid har betydet store forandringer på mange områder. Såvel personligt som erhvervsmæssigt.

Corona-situationen har betydet omlægning af vante og dagligdags rutiner og procedurer, og i mange tilfælde har det også givet tanker om forandringer på den lange bane, – når al ting forhåbentligt bliver nogenlunde normalt igen.

I foråret 2020 gennemførte vi i regi af vores erhvervsforening Erhverv Hjørring en analyse, hvor vi blandt andet spurgte, om corona-krisen har givet anledning til fornyede overvejelser om en række emner på den lange bane. Her var emnet digitalisering absolut topscorer. Mange kunne se behovet for nytænkning og udvikling på det felt.

Dette er fint i tråd med, at der generelt her i hele Nordjylland er et behov for, at vi alle bliver skarpere på det digitale område.

Årsagen er den, at erhvervslivet i region Nordjylland har et stort produktivitetsefterslæb sammenholdt med øvrige regioner. Det skal der gøres noget ved. Der er mange veje til at øge produktiviteten, og digitalisering er en af dem.

På baggrund heraf etablerede Hjørring ErhvervsCenter, i et godt samarbejde med University College Nordjylland (UCN), et udviklingsforløb for virksomheder i Hjørring kommune omkring temaet ”Digital Ledelseskultur”.

Ikke mindre end tyve virksomheder tilmeldte sig udviklingsforløbet, som kører hen over 2021 i en vekselvirkning mellem fællesarrangementer og individuel rådgivning.

I en kommende artikel-række i vores nyhedsmail ErhvervsNyt vil vi sætte spot på digitalisering gennem virksomhedsportrætter. I artiklerne vil vi fortælle om en række virksomheders arbejde med og veje til øget produktivitet og konkurrencekraft via styrket fokus på det digitale område.

Vi håber, at artiklerne kan være til inspiration for dig og din virksomhed, og kunne du have glæde af et uforpligtende møde for drøftelser af din virksomheds muligheder, så kontakt os gerne.

Vi kan sammen med dig hjælpe med at kortlægge medfinansieringsmuligheder for din virksomheds vej til øget digitalisering.

Del denne artikel