Mørtelværk i Vrå først med miljødeklaration

Råvarer, transport, energiforbrug og produktionsproces kortlagt hos VM Mørtel

Onsdag den 8. december 2021

Skrevet af journalist Claus Dindler for Erhverv Hjørring/Hjørring ErhvervsCenter

VM Mørtel i Vrå har som det første mørtelværk i Danmark fået udarbejdet en EDP-deklaration efter anerkendte internationale standarder.

”Det betyder, at vi nu kan dokumentere vore produkters indvirkning på miljøet i de forskellige faser af produktets livscyklus,” siger direktør Leif Sørensen.

”Hos VM Mørtel ønsker vi at være på forkant med udviklingen, og da vi lige nu oplever, at der kommer flere og flere krav om dokumentation til bæredygtig produktion, og at antallet af miljømæssige krav kun vil vokse yderligere i fremtiden, var det naturligt for os at få udarbejdet en EPD-deklaration – eller miljøvaredeklaration – udarbejdet i henhold til EN 15804 og med EPD Danmark som programoperatør.”

EPD-deklarationen er tredjeparts verificeret i henhold til ISO 14025, således at en uvildig tredjepart har gennemgået det omfattende grundlæggende materiale hos VM Mørtel. I dette tilfælde det rådgivende ingeniørfirma Niras.

”Hovedparten af fremtidens større byggerier opføres eksempelvis efter DGNB-normen, og med en EPD-deklaration kan vores produkter nu uden problemer benyttes i DGNB-certificeret byggeri,” forklarer Leif Sørensen.

Udarbejdelsen af en EPD-deklaration er en stor investering. Det er en standardiseret metode til kortlægning og indsamling af data, der ligger til grund for deklarationen. Alt fra råvarer, transport til VM Mørtel i Vrå, energiforbrug samt den efterfølgende produktionsproces kortlægges.

”Vores produkter er i forvejen CE-mærket, og vi arbejder løbende på at optimere vores recepter samt nedbringe energiforbruget til bl.a. tørring af sand, understreger Leif Sørensen og tilføjer, at mørtelværket med deklarationen i hånden nu står endnu bedre rustet til at deltage i fremtidens byggeri.

Del denne artikel