Kontant anerkendelse af grøn udvikling

Innovationsfonden bidrager til Thermex-projektet ”Behovsstyrede ventiler”

Produktchef Morten Bach Sørensen præsenterer den intelligente ventil i Thermex’s showroom på Farøvej i Hjørring.

Mandag den 3. maj 2021

Skrevet af journalist Claus Dindler for Erhverv Hjørring/Hjørring ErhvervsCenter

Et udviklingsprojekt hos Thermex i Hjørring har så stort potentiale, at Innovationsfonden nu bidrager til projektet og dækker en tredjedel af udviklingsomkostningerne.

Det sker via Innobooster-programmet, der støtter udvikling og markedsmodning af nye produkter, der øger virksomhedens konkurrenceevne og skaber vækst på et bæredygtigt grundlag.

Thermex-direktør Henrik S. Andersen ser bidraget fra Innovationsfonden som en anerkendelse ikke bare af det aktuelle projekt, men af Thermex’s omfattende udviklingsarbejde i det hele taget gennem de senere år.

Projektet ”Behovsstyrede ventiler” har som udgangspunkt, at moderne centrale og decentrale ventilations- og varmegenvindingsanlæg ofte har en skuffende effektivitet, når det gælder udsugning ved madlavning.

Det kan der rådes bod på med Ventmex, som er Thermex’s behovsstyrede ventiler.

Princippet er, at fordelingen af suget i boligens ventiler ændres, så der suges maksimalt i køkkenet ved madlavningen, mens der skrues ned i boligens øvrige rum. Systemet styres centralt trådløst eller via kabel.

Udviklingen af de behovsstyrede ventiler ledes af produktchef Morten Bach Sørensen.

Ventmex-projektet er det seneste af en række udviklingsprojekter hos Thermex.

Direktør og partner i Thermex Scandinavia A/S, Christian Klitgaard, siger:

“Vi har i over 60 år designet og udviklet emhætter og emfang. Historisk har vi primært beskæftiget os med hardware. Men i de senere år er fokus mere og mere flyttet over på software-delen af produkterne, så de bliver både smartere og grønnere.”

Blandt de nye og smarte produkter er Thermex VoiceLink, som er en stemmestyret emhætte.

Ved hjælp af en Thermex app til mobiltelefonen og Google Assistant kan både udsugning og belysning i emhætten styres med stemmekommandoer.

Som mange andre virksomheder i bygge- og bolig-branchen oplever Thermex gode tider forretningsmæssigt.

”Vores regnskab for 2020 er noget af det bedste, vi har set i Thermex. Vi nyder naturligvis godt af konjunkturerne, men vi vil også gerne rose os af, at vi selv har bidraget til fremgangen med innovative produkter og en fantastisk indsats fra dygtige og engagerede medarbejdere. siger direktør Henrik S. Andersen.

Danmark er fortsat det største marked for Thermex. Sverige er virksomhedens vigtigste eksportmarked. Desuden satses på fortsat vækst i Norge, Finland og Spanien. Som noget helt nyt har Thermex sat gang i eksport til Holland. På sigt vil Thermex også overveje yderligere eksport-markeder.

Del denne artikel