Iværksætteri på skemaet i Hundelev

Skolebørn rustes til at blive aktive i lokalsamfundet

På Sæt-i-gang messen fik friskolens øvrige elever, forældre og andre interesserede fra lokalsamfundet set synlige udtryk for den forløbne skoleårs iværksætter-projekter.

Onsdag den 15. juni 2022

Skrevet af journalist Claus Dindler for Erhverv Hjørring

Iværksætteri er en del af profilen for friskolen i Hundelev. Det fik synligt udtryk i en Sæt-i-gang-messe som afslutning på et forløb igennem hele det seneste skoleår for eleverne i 5. og 6. klasse, de to ældste årgange på Friskolen for Hundelev & Omegn.

Eleverne har haft som opgave at arbejde med et projekt – en opfindelse, en virksomhed, en forening – baseret på deres egen opfattelse af, hvad lokalsamfundet kunne have behov for.

Igennem året har eleverne så erfaret, hvad der skal til for at sætte noget nyt i gang. I forløbet har de kunnet støtte sig til mentorer, som er lokale ressourcepersoner, der har stillet sig til rådighed som vejledere.

På messen blev projekterne præsenteret visuelt for skolens øvrige elever, forældre, mentorer og interesserede i øvrigt.

”Det vigtigste resultat er nok, at hvert af projekterne er resulteret i en ”forretningsplan”, som afspejler de mange forhold, en iværksætter skal have styr på, inden noget nyt kan sættes i gang. Det er virkelig lærerigt, siger Ulrik Høy-Petersen, der er næstformand i skolebestyrelsen og selvstændig med konsulentvirksomheden Niord Vendia Consulting i Løkken.

Sæt-i-gang-projektet afspejler en diskussion i bestyrelsen om, hvordan friskolen aktivt kan bidrage til at styrke lokalsamfundets fremtid.

Selve projektet er udviklet og gennemført af to af skolens lærere, Inge Lise Brandt Sørensen og Kamilla Ebdrup Horsholt, med DGI tilknyttet i startfasen.

Skoleleder Anne Wraae er stolt over, hvor godt projektet er blevet gennemført.

”Eleverne har ikke blot fået konkret viden om iværksætteri, som kan blive til gavn for vores lokalsamfund. De har også lært noget personligt om, hvem de er, og hvad de kan. Og dermed har projektet bidraget til at opfylde friskolens formål, nemlig at styrke børnenes selvstændighed,” siger Anne Wraae.

Fuld opmærksomhed ved præsentation af iværksætter-projekt.

Del denne artikel