Hvor skal virksomhederne finde plads

Thomas Nielsens særlige ansvar i Erhverv Hjørrings bestyrelse

Thomas Nielsen – bestyrelsesmedlem i Erhverv Hjørring

Onsdag den 27. oktober 2021

Skrevet af journalist Claus Dindler for Erhverv Hjørring/Hjørring ErhvervsCenter

Bestyrelsen for Erhverv Hjørring har besluttet at uddelegere tematiske ansvarsområder til de enkelte medlemmer af bestyrelsen (læs tidligere artikel).

I en række artikler præsenterer ErhvervsNyt hvert enkelt medlem og vedkommendes særlige rolle i bestyrelsen.

Denne gang handler det om Thomas Nielsen, hvis ansvarsområde er:

  • Infrastruktur og byudvikling
  • Iværksætteri
  • Innovation
  • Internationalisering
  • Maritime erhverv

Hvor skal virksomheder finde plads i Hjørring?

Det er det spørgsmål, Thomas Nielsen lige nu er mest optaget af, og som han vil arbejde for, at Erhverv Hjørring bidrager til at finde svar på i samarbejde med kommunen.

Som Thomas Nielsen ser den aktuelle situation i Hjørring, mangler der både grunde og bygninger til virksomheder, der vil etablere sig eller vil udvide.

Hjørring Kommune råder kun over et meget begrænset antal erhvervsgrunde. Der findes ganske vist en del ledige erhvervsbygninger, men de fleste opfylder ikke de krav, som en moderne virksomhed stiller.

Thomas Nielsen nævner som et eksempel en iværksættervirksomhed, der i løbet af de seneste par år er vokset til at have tre medarbejdere, men som i løbet af de kommende par år forventer at beskæftige 20. Hvor skal de fortsætte deres rejse?

Hjørring Kommune bør have en langsigtet plan for, hvor byens erhvervsudvikling skal finde sted. Ikke blot af hensyn til eksisterende virksomheders udviklingsmuligheder, men også for at kunne tiltrække virksomheder udefra.

Problemet ligger ikke i at skaffe plads til den type af store tilflyttende virksomheder, som er kommet ind langs Frederikshavnsvej tæt på motorvejen. Deres behov er så synlige, at de altid får opmærksomhed og kommunal opbakning til at opfylde deres behov.

Som Thomas Nielsen ser det, handler det også om mindre virksomheder, der gerne vil placere sig motorvejsnært, og som har brug for plads i bæredygtigt byggeri med moderne faciliteter til både virksomhedens drift og medarbejdernes velfærd.

Til den type virksomheder ville det være ideelt, hvis der forelå en visionær plan for en ”business park” eller lignende, mener Thomas Nielsen.

Han henviser gerne til situationen i Hirtshals, hvor både den eksisterende og den formentlig kommende havneudvidelse omfatter plads til erhvervsudvikling.

Del denne artikel