Hjørring som en grøn naturkommune

Erhvervspolitisk præsentation: Louise Hvelplund, Enhedslisten

Louise Hvelplund – spidskandidat for Enhedslisten

Mandag den 25. oktober 2021

Skrevet af journalist Claus Dindler for Erhverv Hjørring/Hjørring ErhvervsCenter

Spidskandidaterne og deres syn på erhvervspolitik op til kommunalvalget den 16. november præsenteres i en serie artikler i ErhvervsNyt. Det sker som optakt til Erhverv Hjørrings medlemsarrangement Erhvervspolitisk Valgmøde 2021 den 9. november i Bibliotekssalen i Metropol i Hjørring.

I denne artikel handler det om Louise Hvelplund, der er spidskandidat for Enhedslisten. Louise Hvelplund er medlem af det nuværende Hjørring Byråd.

Louise Hvelplunds vision for Hjørring er en klimabevidst naturkommune, og hun vil erhvervspolitisk understøtte de lokale virksomheders udvikling i en grøn og socialt bevidst retning.

Hun er bevidst om, at hun som socialist ikke opfattes som repræsentant for erhvervslivets interesserer. Men også Enhedslisten har en klar interesse i at opretholde og tiltrække sunde virksomheder og arbejdspladser, så Louise Hvelplund opfatter sig ikke som fjendtlig overfor erhvervslivet.

Tværtimod er Louise Hvelplund fortaler for, at kommunen understøtter og servicerer virksomhederne hurtigt og effektivt – for eksempel via hurtig byggesagsbehandling og med bistand til cirkulær praksis i forhold til affaldsbehandling.

I den aktuelle diskussion om udvidelsen af Hirtshals Havn mener Louise Hvelplund, at der skal ske en balanceret afvejning af hensynet til erhvervsudviklingen og til naturen.

Det er hendes opfattelse, at hvis ikke havnen udvides, så mister Hirtshals på sigt færgetrafikken, og det kan hverken byen eller kommunen i det hele taget være tjent med.

Hvis udvidelsen nødvendiggør inddragelse af områder med fredsskov, bør der kompenseres med beplantning af 2-3 gange de nedlagte skovarealer. Og det bør finde sted på områder for vandindvinding for at sikre mod forurening af drikkevandet.

På arbejdskraftområdet bakker Louise Hvelplund op omkring Hjørring-modellen og Ungegarantien, og hun går stærkt ind for, at den nuværende mangel på kvalificeret arbejdskraft hos både private virksomheder og i det offentlige afhjælpes med tilbud om efteruddannelse på økonomisk rimelige vilkår.

Del denne artikel