Håb om start på ny uddannelse om et år

I bedste fald er den første bioanalytiker uddannet fra UCN i Hjørring i 2025

UCN i Hjørring, hvor den teoretiske del af bioanalytiker-uddannelsen efter planen skal finde sted.

Mandag den 9. august 2021

Skrevet af journalist Claus Dindler for Erhverv Hjørring/Hjørring ErhvervsCenter

Regeringen og et flertal i Folketinget placerede i maj tre nye uddannelser i Hjørring. Bioanalytiker-uddannelsen er den, der er tættest på realisering. Uddannelserne til socialrådgiver og tandlæge er fortsat i en tidlig fase af planlægningen.

I bedste fald kan University College Nordjylland levere den første færdiguddannede bioanalytiker fra Hjørring med udgangen af 2025.

Den første hurdle i projektet er, at Uddannelses- og Forskningsministeriet skal godkende UCN’s projekt for uddannelsen. Projektet er under udarbejdelse. Godkendelsen skal ske på baggrund af en såkaldt prækvalificering, der finder sted i december.

Rektor for UCN, Lene Augusta Jørgensen, siger:

”Vi er i en proces med at undersøge, hvor og hvordan uddannelsen kan etableres fysisk i samråd med Hjørring Kommune, vores campus i Hjørring og Regionshospital Nordjylland. Udfordringen er primært at skaffe laboratoriefaciliteter og praktikpladser. På baggrund heraf samt en tidligere gennemført behovsanalyse gennemført af konsulentvirksomheden COWI vil vi søge om mulighed for at udbyde uddannelsen senest februar 2022.”

Ifølge uddannelsesdirektør Peter Møller Pedersen, UCN, arbejdes der på at optage 32 studerende i sommeren 2022 og efterfølgende 32 studerende hvert halvår. Den teoretiske undervisning skal foregå på UCN’s nuværende matrikel på Skolevangen. Den praktiske del skal finde sted i laboratorierne på Hjørring Sygehus.

Planlægningen foregår i samarbejde mellem UCN og regionshospitalet med kommunen på sidelinjen.

Uddannelsen til bioanalytiker (professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik) findes i dag i Aarhus, Esbjerg, Odense, Næstved, Kalundborg og København.

Bioanalytikere udfører, kvalitetssikrer, fortolker og formidler biomedicinske analyser og undersøgelser.

Uddannelsens varighed er 3½ år. Adgangskrav er gymnasial eksamen, gymnasiale enkeltfag eller specifik erhvervsuddannelse samt specifikke krav.

Bioanalytikerens arbejde er centralt for diagnostik af sygdomme i sundhedsvæsenet og foregår i samarbejde med læger og andre sundhedsprofessionelle.

Bioanalytikere arbejder i laboratorier, hvor de analyserer biologisk materiale fra mennesker – eksempelvis blod- celle- og vævsprøver. Prøvetagning og f.eks. funktionsundersøgelser på patienter er for mange bioanalytikere også en del af hverdagen.

Efter endt uddannelse finder bioanalytikere typisk arbejde på laboratoriemedicinske afdelinger på sygehuse, lægepraksis, forskningslaboratorier eller inden for medicinalindustrien.

Er du interesseret i uddannelsesområdet, kan du møde uddannelses- og forskningsminster Ane Halsboe-Jørgensen, der er gæst ved Erhverv Hjørrings Business Get-Together den 20. august. Læs mere og tilmeld dig her:

Del denne artikel