Grønt perspektiv i planer og udvikling

Dorte Hovaldts særlige ansvar i Erhverv Hjørrings bestyrelse

Dorte Hovaldt – bestyrelsesmedlem og næstformand i Erhverv Hjørring

Onsdag den 3. november 2021

Skrevet af journalist Claus Dindler for Erhverv Hjørring/Hjørring ErhvervsCenter

Bestyrelsen for Erhverv Hjørring har besluttet at uddelegere tematiske ansvarsområder til de enkelte medlemmer af bestyrelsen (læs tidligere artikel).

I en række artikler præsenterer ErhvervsNyt hvert enkelt medlem og vedkommendes særlige rolle i bestyrelsen.

Denne artikel er den sidste i rækken og handler om Dorte Hovaldt, hvis ansvarsområde – udover at være næstformand – er:

  • Byudvikling og handel
  • Grøn omstilling
  • Udvikling af Erhverv Hjørring
  • Kunst og kultur

For Dorte Hovaldt er det grønne perspektiv vigtigt at have for øje i alt, hvad Erhverv Hjørring beskæftiger sig med. Det gælder således også de temaer, som hun har et særligt ansvar for at bringe frem i foreningens bestyrelse.

Med hensyn til byudvikling savner Dorte Hovaldt en klar og velkendt plan for, hvilken udvikling man ønsker for byerne i kommunen. Virksomheder indenfor alle branche bør have et klart billede af, hvor der i fremtiden bliver plads til en ønskelig udvikling, og udviklingen bør finde sted i bæredygtige rammer.

Det handler, ifølge Dorte Hovaldt, ikke blot om at finde jord og grunde, der kan bebygges. Kommunen må gerne gå konsekvent til værks og motivere til genanvendelse af eksisterende ejendomme eller få ryddet op i gammelt byggeri, der er både skæmmende og utidssvarende.

Dorte Hovaldt ser gerne Erhverv Hjørring som en aktiv medspiller i en grøn udvikling af de lokale virksomheder. Erhvervsforeningen bør i samarbejde med den kommunale erhvervsservice udbrede de grønne ideer og muligheder, medvirke til at der etableres nye bæredygtige virksomheder i kommunen samt påvirke eksisterende virksomheder til eventuelt at gå i en mere bæredygtig retning.

Hjørring kunne efter Dorte Hovaldt mening med fordel kigge over kommunegrænsen og se på, hvordan Frederikshavn arbejder med projektet Energibyen, en grøn ”service” til virksomheder blandt andet.

Med hensyn til udviklingen af Erhverv Hjørring som erhvervsforening ser Dorte Hovaldt det som ønskeligt, at Erhverv Hjørring aktivt markerer sig som hele kommunens erhvervstalerør. Det kan for eksempel ske gennem arrangementer sammen med lokale erhvervsforeninger, så ønsker, behov og synspunkter fra alle kommunens byer får opmærksomhed.

På områderne kunst og kultur tænker Dorte Hovaldt primært på det kulturelle områdes betydning for tiltrækning og fastholdelse af borgere i kommunen. I den forbindelse er det også vigtigt at have øje for de mange idrætsaktiviteter på både elite- og motionsplan, der styrker bosætningen.

Del denne artikel