Fuldt fokus på turismen som erhverv

Turisme og Oplevelseserhverv er en mærkesag for Erhverv Hjørring

Karl Henrik Laursen – leadperson for mærkesagen Turisme og Oplevelseserhverv  i Erhverv Hjørrings bestyrelse.

Onsdag den 12. oktober 2022

Skrevet af journalist Claus Dindler for Erhverv Hjørring

Hjørring kommune er én af de største turistkommuner i landet. Turisme og oplevelsesøkonomi er samtidig et af de største erhvervssegmenter i kommunen med mange ansatte i få store og rigtig mange små og mellemstore virksomheder.

Erhverv Hjørring har derfor Turisme og Oplevelseserhverv som en af sine mærkesager. Karl Henrik Laursen er bestyrelsens leadperson på området. Du kan se tidligere artikler om mærkesager og leadpersoner her.

”Overordnet er strukturen for turismeindsatsen på plads med Destination Nordvestkysten som et udviklingsselskab for kommunerne Hjørring, Jammerbugt, Thisted, Lemvig og Holstebro. Erhverv Hjørrings opgave er derfor at medvirke til turismeudvikling internt i Hjørring kommune,” siger Karl Henrik Laursen.

Han ser en række områder, hvor Erhverv Hjørring kan bidrage.

”Først og fremmest skal vi bidrage til at placere turismen som et professionelt erhverv helt på linje med andre erhvervsgrene. Det skal blandt andet ske ved, at vi medvirker til at give turismen en fremtrædende placering i Hjørring Kommunes nye erhvervsstrategi, der skal vedtages næste år, siger Karl Henrik Laursen.

En af de store flaskehalse for udvikling af den lokale turisme er mangel på kapacitet. Karl Henrik Laursen peger på flere områder, der kan øge kapaciteten:

Feriehuse – kun 32 pct. af feriehusene i Hjørring kommune udlejes. Længere nede på vestkysten er det op til 66 pct. Det kan f. eks. ændres ved at hæve bundfradraget for udlejning og dermed gøre det økonomisk attraktivt for feriehusejerne at leje ud. Erhverv Hjørring kan forsøge at påvirke lovgivningen i den retning.

Feriecentre – ved at udlægge arealer til formålet kan Hjørring Kommune skubbe til, at flere feriecentre etablerer sig her.

Men også campingpladser, Bed and Breakfast og hoteller behøver mere kapacitet.

En anden flaskehals for turismens udvikling er mangel på arbejdskraft.

Karl Henrik Laursen forestiller sig en mere målrettet indsats for at tiltrække unge mennesker i sæsonen f. eks. med et koncept som Surf & Work, der tilbyder en kombination af aktiv ferie og arbejde. Art & Work måske i Lønstrup?

Flere unge med uddannelse målrettet oplevelsesøkonomien er ønskeligt.

Et tæt og målrettet samarbejde i lokale netværk er også et vigtigt middel til at fremme turismen.

”Løkken er et skoleeksempel. Her er stort set hele byen med succes gået sammen om at udvikle Løkken som turistdestination. Jeg kunne forestille mig noget lignende i Lønstrup og i Hirtshals/Tversted,” siger Karl Henrik Laursen.

Del denne artikel