Fuld kraft frem mod maritim fagskole

Peter Sundbæk ansat til at virkeliggøre Hirtshals-projekt

Peter Sundbæk ved Motel Nordsøen, der er tænkt som domicil for den kommende maritime fri fagskole i Hirtshals.

Onsdag den 15. september 2021

Skrevet af journalist Claus Dindler for Erhverv Hjørring/Hjørring ErhvervsCenter

Med valget af en bestyrelse og ansættelse af Peter Ernst Sundbæk som projektleder på fuld tid er der sat fuld kraft på virkeliggørelsen af visionen om Den maritime fri fagskole Nordsøen i Hirtshals.

Hvis alt går efter planen, kan de første 40 elever rykke ind på fagskolen i sommeren 2022.

Den første store hurdle er tilvejebringelse af en grundkapital på 6 mio. kr. Lige nu er 2.4 mio. kr. på plads. Bestyrelsen arbejder på at skaffe resten af kapitalen fra fonde og virksomheder i løbet af efteråret.

Med grundkapitalen på plads er er Sparekassen Vendsyssel klar til at finansiere projektet, der vil løbe op i 20 til 30 mio. kr. Dels til investering i indretning af lokale, dels til driftskapital.

Den fri fagskole vil få domicil på det nuværende Motel Nordsøen. Her skal eleverne bo, og har skal undervisningen på gastro-linjen foregå.

Den øvrige undervisning skal foregå i den bygning, som i en årrække har huset Vestkajens Maskinværksted. Lokalerne skal gennemgribende renoveres og nyindrettes til undervisningsbrug.

Visionen bag den fri fagskole er at tilbyde unge, der er færdig med folkeskolen, forberedelse og afklaring til valg af uddannelse i de maritime brancher. Eksempelvis fiskeri, sejlads, håndværk, turisme, restauration i tilknytning til byerne og havnene på primært vestkysten.

”Vi skal præsentere de unge for de muligheder, der findes i de maritime brancher. Vi skal desuden tilføre dem et dannelseselement, der vil gøre dem egnet til at begå sig ude i erhvervslivet. Det handler om at lære at komme op til tiden, at omgås andre med respekt og at tage ansvar for sit eget liv,” siger Peter Sundbæk.

Projektlederen har selv et omskifteligt livsløb bag sig. Senest har han bestridt posten som personlig assistent for forstanderen på Halvorsminde Efterskole og Fri Fagskole i Hjørring. Oprindelig er Peter Sundbæk uddannet radiotelegrafist, senere har han arbejdet som assurandør, bygningssnedker og socialpædagog. Han er født og opvokset i Hirtshals.

Interessen for en positiv udvikling i barndomsbyen har inspireret Peter Sundbæk til visionen om en maritim fagskole i byen.

”Skolen vil ikke blot hjælpe de unge på vej. Det vil også bidrage til at styrke bosætningen i vores by, når skolen kommer i maksimal drift med op til 130 elever og 30 – 35 ansatte,” siger Peter Sundbæk.

Del denne artikel