Fortaler for tidligere erhvervspraktik

Erhvervspolitisk præsentation: Gry Bruun Nielsen, Radikale Venstre

Gry Bruun Nielsen – Spidskandidat til KV21 i Hjørring for Radikale Venstre

Tirsdag den 12. oktober 2021

Skrevet af journalist Claus Dindler for Erhverv Hjørring/Hjørring ErhvervsCenter

Spidskandidaterne og deres syn på erhvervspolitik op til kommunalvalget den 16. november præsenteres i en serie artikler i ErhvervsNyt. Det sker som optakt til Erhverv Hjørrings medlemsarrangement Erhvervspolitisk Valgmøde 2021 den 9. november i Bibliotekssalen i Metropol i Hjørring.

I denne artikel handler det om Gry Bruun Nielsen, der er spidskandidat for Radikale Venstre. Partiet er ikke repræsenteret i det nuværende Hjørring Byråd.

Gry Bruun Nielsen er lærer på Hirtshals Skole. Hun er debutant i politik. På det erhvervspolitiske område tager hun udgangspunkt i sit arbejde på skolen, hvor hun medvirker til at sende eleverne ud i praktik på virksomhederne, så de får et mere kvalificeret grundlag for at træffe et uddannelsesvalg.

Gry Bruun Nielsen er tilhænger af, at praktik-ordningen udvides, så den ikke kun gælder eleverne i 9. klasse – gerne også 8. klasse eller endnu tidligere. Det skal ikke nødvendigvis ske som et politisk diktat fra oven. Men der bør fra det politiske niveau opmuntres til, at skolerne selv indfører tidligere erhvervspraktik. Hun er desuden en varm tilhænger af Ungegarantien.

Som borger i Hirtshals er Gry Bruun Nielsen optaget af den aktuelle diskussion om udvidelse af Hirtshals Havn. Hun er klar tilhænger af en udvidelse, fordi en tidssvarende havn er en forudsætning for, at Hirtshals by og erhvervsliv kan trives og udvikles. Om der skal vælges en stor eller en mindre model, vil hun ikke tage stilling til. Hun mener dog, at der er gået rigelig meget ”politik” i spørgsmålet, som rettelig hører hjemme i havnens bestyrelse.

Gry Bruun Nielsen brænder for et grønnere erhvervsliv og vil gerne arbejde for, at kommunen sørger for fysisk plads og ikke-bureaukratisk sagsbehandling til grønne iværksættere.

I det hele taget vil Gry Bruun Nielsen medvirke til at understøtte en tæt dialog mellem erhvervslivet og det offentlige for at komme f. eks. lange behandlingstider for byggesager til livs.

Del denne artikel