Flere erhvervsarealer bør udlægges

Høringssvar fra Erhverv Hjørring til revision af kommuneplanen

Tirsdag den 15. juni 2021

Skrevet af journalist Claus Dindler for Erhverv Hjørring/Hjørring ErhvervsCenter

Det er Erhverv Hjørrings vurdering, at Hjørring Kommune ikke har tilstrækkeligt med attraktive arealudlægninger til erhvervsformål i alle områder af kommunen.

Det er en vigtig pointe i det svar, som Erhverv Hjørring har sendt til kommunen i anledning af den høring, som ligger forud for den kommende revidering af Kommuneplan 2021.

I høringssvaret skriver Erhverv Hjørrings formand, Peter Hvilshøj, på vegne af erhvervsforeningens bestyrelse, at foreningen derfor anbefaler, at der i hovedplanen formuleres et øget fokus udlægning af attraktive arealer til erhvervsformål.

Du kan se hele Erhverv Hjørrings høringssvar her.

I øvrigt skriver Peter Hvilshøj, at Erhverv Hjørring hilser det velkomment, at der foretages en revision af kommuneplanen fra 2016.

Han påpeger endvidere, at Erhverv Hjørring som den samlende erhvervsforening med cirka 500 medlemmer spredt ud over hele kommunen er en naturlig samarbejdspartner for Hjørring Kommune omkring erhvervsudvikling, og anmoder om, at dette indføjes i den reviderede kommuneplan.

Del denne artikel