Få støtte til medarbejdere med demens

Den frygtede sygdom rammer helt ned til 40-årsalderen, men der er hjælp at få

Rikke Bach Frederiksen i den café for yngre demente, som Rådgivning- og Aktivitetstilbud Vendsyssel driver i Hjørring

Mandag den 19. april 2021

Skrevet af journalist Claus Dindler for Erhverv Hjørring/Hjørring ErhvervsCenter

I årets første tre måneder blev 15 borgere under 65 år i Hjørring kommune henvist til udredning for demens. Altså borgere i den erhvervsaktive alder.

Tallet understreger, at demens ikke kun rammer den ældre generation. Det er en sygdom, der rammer helt ned til 40-årsalderen. Nogle af dem, der udvikler en demenssygdom, har altså stadig en del år tilbage på arbejdsmarkedet.

Erfaringen viser, at det er en udfordring at håndtere begyndende demens hos en medarbejder for både ledelse og kolleger. Men der er hjælp at hente. Den tilbydes af RAV – Rådgivning- og Aktivitetstilbud Vendsyssel.

Projektleder hos RAV, Rikke Bach Frederiksen, siger:

”I første omgang handler det om at være opmærksom på, at en medarbejder muligvis lider af demens. Det kan være svært. Oplever man, at en medarbejder eller kollega pludselig eller over tid ændrer adfærd, kan det ofte være svært at skelne, om der er tale om stress, depression eller en begyndende demens, da symptomerne for alle tre diagnoser ofte er de samme. Det kan være nedsat koncentration og opmærksomhed, manglende initiativ og overblik, forvirring, glemsomhed og humørsvingninger.”

Selve udredningen af demens-sygdommen foregår på Aalborg Universitetshospital. RAV kan tilbyde rådgivning til virksomhedsledere og medarbejdere i forhold til information om, hvilke symptomer man skal være opmærksom på, hvis man har mistanke om at en medarbejder eller kollega kunne have en begyndende demens.

”Virksomheder med opmærksomhed på social ansvarlighed vil gerne fastholde medarbejdere med begyndende demens i job. RAV kan tilbyde vejledning i, hvordan arbejdsopgaverne kan tilpasses, så medarbejderen med begyndende demens fortsat kan trives og tilføre værdi til virksomheden, f.eks. har medarbejderen med demens brug for en genkendelig hverdag med en klar struktur og faste rutiner.” siger Rikke Bach Frederiksen.

Rådgivning- og Aktivitetstilbud Vendsyssel holder til i Østergade 9 i Hjørring, hvor der er en café for yngre med demens og deres pårørende. RAV holder åbent tre dage om ugen; tirsdag, onsdag og fredag.

RAV’s rådgivning og vejledning er gratis og omfatter bl.a. at komme ud på arbejdspladser og i erhvervsfora for at informere om demens, at klæde ledere og medarbejdere på til at opspore tidlige tegn på demens og at rådgive arbejdspladserne om, hvordan man kan støtte og hjælpe medarbejderen med at skabe mulighed for fastholdelse til arbejdspladsen.

”Demens er med rette en frygtet sygdom, ikke mindst for medarbejderen med demens, men også for de pårørende. Men den er også udfordrende at håndtere for ledere og kolleger, og det er vores mission i RAV at hjælpe med at erkende problematikken og få det bedst mulige ud af en potentielt udfordrende situation,” siger Rikke Bach Frederiksen.

Rådgivning- og Aktivitetstilbud Vendsyssel kan kontaktes gennem projektleder Rikke Bach Frederiksen, telefon 41 93 73 82, mail: rikke.bach.frederiksen@hjoerring.dk

Del denne artikel