EUC Nord og UCN i strategisk samarbejde

Første praktiske resultat præsenteret under ministerbesøg

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen og omgivet af UCN’s rektor, Lene Augusta Jørgensen, og EUC Nords direktør, A. Neil Jacobsen, besigtiger EUC Nords laboratorier, som tænkes anvendt i undervisningen af de kommende bioanalytiker-studerende i Hjørring.

Tirsdag den 31. august 2021

Skrevet af journalist Claus Dindler for Erhverv Hjørring/Hjørring ErhvervsCenter

EUC Nord og UCN har indgået en rammeaftale om strategisk samarbejde. Aftalens første praktiske resultat er på plads. Det gælder benyttelse af EUC Nords laboratorier til undervisning af de bioanalytikere, som efter alt at dømme skal starte uddannelse på UCN i Hjørring til næste sommer.

Aftalen blev formelt underskrevet i går i overværelse af kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen, som indtil for to uger siden var uddannelsesminister, og som trods afgivelse af uddannelse som resort honorerede sin aftale om besøg hos EUC Nord som en tilkendegivelse af regeringens vilje til at understøttelse decentralisering af uddannelser.

Rammeaftalen blev undertegnet af direktør A. Neil Jacobsen fra EUC Nord og rektor Lene Augusta Jørgensen fra Professionshøjskolen UCN.

Aftalen tager udgangspunkt i, at UCN (Aalborg, Hjørring og Thisted) og EUC Nord (Hjørring og Frederikshavn) begge har en regional forpligtelse i forhold til uddannelse og kompetenceudvikling. Hensigten med aftalen er at styrke samarbejder af fælles interesse til fremme af en positiv udvikling af landsdelen.

Aftalen er en ramme for, at studerende, undervisere og administrative medarbejdere på tværs kan indgå i konkrete samarbejder.

I forbindelse med underskrivelsen sagde kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen, at aftalen er med til at udvide de unges muligheder for at træffe kvalificerede valg af uddannelser, og at den understreger en sammenhæng mellem de praktiske erhvervsuddannelser og den teoretiske videreuddannelse.

Rektor Lene Augusta Jørgensen supplerede med det eksempel, at kombinationen af en erhvervsuddannelse via EUC Nord som tømrer og en supplerende uddannelse som bygningskonstruktør hos UCN er en meget attraktiv karrierevej.

Ministerbesøget sluttede med en fremvisning af EUC Nords laboratorier, der ifølge planen skal facilitere en del af den kommende bioanalytikeruddannelse i Hjørring.

Del denne artikel