Et sundt erhvervsliv er en af samfundets grundpiller

Erhvervspolitisk præsentation: Per Møller, Det Konservative Folkeparti

Per Møller – spidskandidat for det konservative Folkeparti

Onsdag den 3. november 2021

Skrevet af journalist Claus Dindler for Erhverv Hjørring/Hjørring ErhvervsCenter

Spidskandidaterne og deres syn på erhvervspolitik op til kommunalvalget den 16. november præsenteres i en serie artikler i ErhvervsNyt. Det sker som optakt til Erhverv Hjørrings medlemsarrangement Erhvervspolitisk Valgmøde 2021 den 9. november i Bibliotekssalen i Metropol i Hjørring.

I denne artikel handler det om Per Møller, der er spidskandidat i Hjørring for Det Konservative Folkeparti. Partiet har i dag tre pladser i det nuværende byråd, og Per Møller er 1. viceborgmester.

For Per Møller og de konservative i det hele taget er det et grundlæggende synspunkt, at et velfungerende erhvervsliv er en stor del af grundlaget for et godt samfund. Per Møller ser derfor sig selv som byrådsmedlem og viceborgmester som en garant for, at erhvervslivets interesser bliver tilgodeset i den lokale kommunalpolitik.

Den erhvervspolitiske udfordring i Hjørring kommune i de kommende år bliver at vende den urbaniserings-tsunami, der tapper kommunen for indbyggere og giver virksomhederne problemer med at finde kompetent arbejdskraft.

Per Møller mener, der er behov for et styrket samarbejde mellem erhvervsliv, fagbevægelse og uddannelsessteder om opkvalificering af ufaglærte og af de mange, der fortsat står udenfor arbejdsmarkedet.

Men han mener også, at Hjørring Kommune skal markedsføre områdets mange fordele bedre og bredere. Det skal ikke bare være borgmesteren, der tegner Hjørring i offentlighedens bevidsthed. Der er brug for en storytelling, der fremhæver det gode liv i vores del af landet. Så det nye byråd bør beslutte en strategi for profilering af Hjørring for at vende fraflytning til tilflytning.

Helt aktuelt fylder Hirtshals Havn meget i den erhvervspolitiske debat, men for Per Møller er det vanskeligt at forholde sig til, hvad han skal mene om planerne. Han savner en business case, der sandsynliggør, at det er økonomisk bæredygtigt for byrådet at stille en garanti på flere hundrede millioner kr. til en udvidelse af havnen.

Per Møller stiller sig også skeptisk overfor planerne om 20 kæmpestore vindmøller tæt på Hirtshals by til at finansiere driften af en udvidet havn. Og han vil i hvert fald gerne høre, hvad borgerne og erhvervslivet mener om den plan.

Del denne artikel