Erhvervspolitikken opgraderes

Viceborgmester Per Møller bliver formand for udvalg med erhverv som nyt resort

Per Møller – kommende formand for udvalg med erhvervslivet som resort

Tirsdag den 23. november 2021

Skrevet af journalist Claus Dindler for Erhverv Hjørring/Hjørring ErhvervsCenter

Det nyvalgte kommunale styre i Hjørring vil opgradere erhvervspolitikken. Et umiddelbart synligt udtryk bliver, at det hidtidige arbejdsmarkedsudvalg nu får erhverv tilføjet som resort med navnet Arbejdsmarkeds-, erhvervs- og uddannelsesudvalget.

Det bliver med 1. viceborgmester Per Møller (K) for bordenden. Den endelige sammensætning af udvalget er ikke kendt. Men det forventes, at Stefan Karlborg fra Venstre bliver næstformand, og at den afgående borgmester Arne Boelt (S) får sæde i udvalget.

Den kommende udvalgsformand Per Møller siger:

”Det bliver en mærkesag i det nye byråd at formulere en aktiv erhvervspolitik. Det er helt nødvendigt, at Hjørring kommune bliver mere attraktiv for erhvervslivet. Det er ikke godt, at succesfulde nye virksomheder som f.eks. Targit, Zliide og Turf Tank i de senere år er flyttet ud af kommunen.”

For Per Møller er formandsposten i udvalget en ønskepost.

”Det lokale erhvervsliv bidrager med omkring 4 mia. kr. årligt til kommunekassen i skatter og afgifter. Med det pres på den kommunale økonomi, der kommer i kraft af den demografiske udvikling, har vi behov for et blomstrende erhvervsliv, der bidrager til den samlede velstand. For mig og for de konservative i det hele taget er det en højt prioriteret opgave at arbejde med.”

Form og indhold i en langsigtet erhvervspolitik kan Per Møller ikke sige noget om i dag.

”Det bliver det nye udvalgs opgave at formulere erhvervspolitikken, og det skal ske i et snævert samarbejde med alle interessenter, heriblandt Hjørring Kommunes Erhvervsråd og Erhverv Hjørring,” siger Per Møller.

Erhverv Hjørrings formand, A. Neil Jacobsen, siger i en kommenar, at han glæder mig over, at Hjørring Kommune nu sætter fokus på erhvervslivet.

A. Neil Jacobsen – formand for Erhverv Hjørring

”Erhvervslivets vigtigste, lokale partner er selvfølgelig Kommunen. Derfor er det utrolig vigtigt, at der er forståelse for hinandens standpunkter og vilkår samt fælles mål. Begge dele kræver en tæt dialog.

Det er utvivlsomt godt for såvel erhvervslivet som kommunen, at det nye udvalg vil formulere en erhvervspolitik. Jeg noterer med tilfredshed, at den kommende udvalgsformand understreger, at Erhverv Hjørring bliver en partner i politikformuleringen. Erhverv Hjørrings arbejde med strategiske indsatser vil givetvis kunne bidrage til processen og resultatet.

Erhverv Hjørring og ikke mindst bestyrelsen ser naturligvis frem til et fortsat godt samarbejde med Hjørring Kommune og Arbejdsmarkeds-, erhvervs- og uddannelsesudvalget,” siger erhvervsforeningens formand.

Del denne artikel