Erhvervschef-stafet overdrages 1. november

Ole Bendix tager over og Bo Geertsen bliver direktør i Erhverv Hjørring

Mandag den 18. oktober 2021

Som tidligere udmeldt er det besluttet, at Hjørring Kommunes erhvervsservice og virksomhedsservice bliver lagt sammen fra 1. januar 2022.

For at give medarbejdere og ledelse i den nye enhed bedst mulige rammer for at få lagt sporene for fremtiden, overtager Ole Bendix ledelsesansvaret for den kommunale erhvervsservice fra 1. november 2021. Det betyder, at han i november og december har ansvaret for de to selvstændige enheder, der smelter sammen 1. januar.

Bo Geertsen vil også fremadrettet blive en væsentlig samarbejdspartner for kommunen. Han vil nemlig fremover, som direktør for Erhverv Hjørring, arbejde for, at erhvervsforeningen også i fremtiden er en synlig og markant aktør i det erhvervspolitiske landskab til glæde og gavn for virksomheder i hele Hjørring kommune. I november og december vil han derfor have særlig fokus på at få sat rammerne for og drift af Erhverv Hjørrings fremtidige sekretariatsvirksomhed.

Dermed sættes der punktum for Bo Geertsens lange virke som erhvervsdirektør/erhvervschef. Bo har haft rollen fra 15. november 1997 først dækkende den tidligere Hjørring kommune og siden 2007 dækkende hele den nuværende kommune.

”Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige en stor tak til Bo for hans langvarige virke som erhvervsdirektør/erhvervschef. Samtidig glæder det mig, at han fortsætter som en af kommunens væsentlige samarbejdspartnere i sin nye rolle som direktør for Erhverv Hjørring. En erfaring, der kommer virksomhederne til gode, da jeg er sikker på, at Bo vil være med til at spille både Erhverv Hjørring og Hjørring Kommunes nye samtænkte erhvervsservice gode til gavn for alle virksomheder i Hjørring kommune,” siger kommunaldirektør Tommy Christiansen.

Bo Geertsens overgang fra erhvervschef til at være en væsentlig samarbejdspartner i regi Erhverv Hjørring markeres med en reception 10. december kl. 13.00-15.00 på Amtmandstoften 1.

Fra 1. november vil afdelingsleder Ole Bendix indtage rollen som Hjørring Kommunes erhvervschef. I november og december med ansvar for Hjørring Erhvervscenter og Virksomhedsservice som to særskilte enheder og fra 1. januar med ansvar for den samtænkte enhed.

”Jeg er sikker på, at Ole Bendix er den rette til at sikre et bredt fokus på Hjørring Kommunes erhvervsindsats, hvor vi kan kombinere de vanlige ydelser indenfor erhvervsservice med et blik for virksomhedernes tiltagende udfordringer med at sikre de rette kompetencer og medarbejdere. Ole har i forvejen  kontakt med rigtig mange af Hjørring Kommunes virksomheder fra sine hidtidige opgaver med virksomhedsservice og ungegarantien, hvilket giver et godt afsæt for det fremadrettede arbejde,” siger kommunaldirektør Tommy Christiansen

Den samtænkte erhvervsindsats efter 1. januar samler medarbejdere i det nuværende Hjørring Erhvervscenter og Jobcenter Hjørrings Virksomhedsservice. Det overordnede formål er at understøtte de lokale virksomheder med værdiskabende løsninger. Indsatsen tager derfor afsæt i virksomhedernes behov, hvad enten det er i den enkelte virksomhed, eller det er nogle af de fælles strategiske udfordringer som f.eks. grøn omstilling eller arbejdsstyrkens udvikling. Sidstnævnte udfordringer vil blive kvalificeret i netværk med de lokale virksomheder. Endelig vil iværksætterindsatsen blive videreudviklet.

Ole Bendix har gennem hele sin karriere været på alle niveauer i beskæftigelsesindsatsen med undtagelse af 4 år i private konsulentfirmaer. De seneste 10 år har han været afdelingsleder i Jobcenter Hjørring med ansvar for Virksomhedsservice og Integrationsteamet. Ole har haft en central placering i Ungegarantien, hvor han fra begyndelsen havde ansvaret for involvering af de lokale virksomheder, og derudover har han også været med til at udvikle grundlaget for den samtænkte erhvervsindsats – også i dialog med lokale virksomheder. Ole afsluttede i 2019 en masteruddannelse i offentlig ledelse på Aalborg Universitet, hvor han i øvrigt også er censor.

Opstarten af den nye samlede enhed forventes markeret i løbet af første kvartal 2022. Mere herom senere.

Evt. spørgsmål i forbindelse med overgangen kan rettes til kommunaldirektør Tommy Christiansen på tommy.christiansen@hjoerring.dk eller tlf. 41223012.

Del denne artikel