En ny indgang til smedefaget

Trods sin ordblindhed har Casper Egelund via den nye EGU-ordning og Vestkajens Maskinværksted fundet vej til sin favorit-beskæftigelse

Fredag den 5. februar 2021

Skrevet af journalist Claus Dindler for Erhverv Hjørring/Hjørring ErhvervsCenter

Casper Egelund er ordblind og har haft en svær vej gennem skolen og diverse virksomhedspraktikker. Men så mødte han smedefaget i praktik hos Vestkajens Maskinværksted i Hirtshals. Det viste sig, at Casper elskede at svejse. Og nu han via EGU (Erhvervsgrunduddannelse) fundet vejen til at blive smed.

Som udgangspunkt tager EGU-uddannelsen to år, men kan både afkortes og forlænges. Målgruppen er som udgangspunkt unge under 25 år, og uddannelsen er forankret under FGU (Den Forberedende Grunduddannelse), som forbereder den unge til at gå i gang med en ungdomsuddannelse eller komme i job.

Caspar startede hos FGU Vendsyssel i Hjørring på PGU-linjen. Efter en kompetenceafklaring på FGU blev der efterfølgende lavet en uddannelsesplan hos Vestkajens Maskinværksted, som kendte Caspar fra tidligere vellykket praktikforløb. Caspar skiftede således uddannelsesspor fra linjen PGU til EGU.

Igennem hele forløbet følges Caspar af EGU-vejleder René Schneider fra FGU-Vendsyssel. René besøger bl.a. Caspar på virksomheden, og er tovholderen i forhold til planlægning af de aftalte undervisningsforløb.

Igennem hele forløbet følges Caspar af EGU-vejleder René Schneider fra FGU-Vendsyssel. René besøger bl.a. Caspar på virksomheden, og er tovholderen i forhold til planlægning af de aftalte undervisningsforløb.

Ud af de to år, som EGU-uddannelsens varer, skal eleven deltage i skole-/teoriundervisning i 1/3 af uddannelsesperioden. Det unikke i EGU-uddannelsen i forhold til de traditionelle erhvervsuddannelser er, at det faglige indhold i praktiktiden samt skole-/teoriundervisningen sammensættes ud fra elevens ønsker og kompetencer samt virksomhedens behov for oplæring. Med disse kort på hånden øjnede mester Brian Sproegel hos Vestkajens Maskinværksted muligheden for at kunne give Caspar en faglig smedeuddannelse til trods for hans ordblindhed.

Caspar elsker at svejse og virksomheden har brug for dygtige svejsere. Mange af Caspars skoleophold består derfor af AMU-kurser indenfor en bred vifte af svejseprocesser, hvor målet er, at han skal erhverve to svejsecertifikater. For Brian Sproegel er det af stor betydning, at Caspar efter endt EGU-uddannelse har så stærke kompetencer, at han kan gå ud og finde nyt job efter Vestkajens Maskinværksted, hvis han ønsker at søge nye udfordringer på et andet værksted.

Vestkajens Maskinværksted er en del af den maritime lærlingeordning ved MARLOG, og lærlingekoordinator Anette H. Sørensen følger Caspar tæt.

”EGU-uddannelsen kan evt. forlænges efter den toårige periode med op til et år, og vi har netop talt med Caspar om at gøre brug af denne mulighed. I det forlængede år, er det kun oplæring på arbejdspladsen og ingen skole i perioden.  Han er meget ung og vil komme ud på arbejdsmarkedet som nyuddannet i en alder af kun 19 år. Det vil være en stor fordel for ham at have et års erfaring mere i rygsækken, når Brian slipper ham løs som nyuddannet” fortæller Anette H. Sørensen.

De ordinære erhvervsuddannelser, der er fast opbygget, kan ét. EGU-en kan noget andet. Den har en stor fleksibilitet, både i forhold til den faglige og teoretiske del, samt længden af uddannelsen. I EGU forsøger man desuden at lægge skoleperioderne ind, hvor virksomhederne bedst kan undvære eleven.

”I mit arbejde handler det om at finde den uddannelse, der passer lige netop til det unge mennesker, der står foran mig. At se Caspars faglige og personlige udvikling hen over det sidste år gør mig glad. Svendene efterspørger ham til opgaverne. Han har masser af daglige succeser og han smiler over hele hovedet, når vi spørger ham, om han er tilfreds, og ordblindheden mærker han ikke meget til i dagligdagen. At Caspar er landet på den rette hylde, er ingen af os i tvivl om” slutter Anette H. Sørensen.

Anette H. Sørensen opfordrer derfor alle virksomheder til at kigge EGU-uddannelsen som en mulighed i forbindelse med at uddanne kvalificeret arbejdskraft.

Fakta om den maritime lærlingeordning

Den maritime lærlingeordning er et samarbejde mellem 12 maritime virksomheder, som har ansat en fælles ressource til at tiltrække flere lærlinge til den maritime branche, højne kvaliteten i uddannelserne, understøtte virksomhederne i håndteringen af lærlinge samt koordinere en turnusordning mellem partnerne således, at virksomhederne hjælper hinanden med at uddanne deres lærlinge bedst muligt til fremtiden. Partnere i ordningen er: Orskov Yard A/S, MAN Energy Solutions, Hirtshals Yard A/S, Soft & Teknik A/S, Mariendal, Vestkajens Maskinværksted A/S, KM Automatik ApS, KS Maskinteknik A/S, Alfa Laval, RASI Maskinfabrik A/S, EnTech Marine A/S og SeaMech.

Del denne artikel