En fantastisk nyhed for Vendsyssel

Af A. Neil Jakobsen, formand for Erhverv Hjørring

Den tredje Limfjordsforbindelse – linjeføringen er tegnet med rødt.

Mandag den 28. juni 2021

Endelig har vi det sort på hvidt – Den tredje Limfjordsforbindelse bliver en realitet. Et stort flertal i Folketinget har imødekommet et veldokumenteret behov og et mangeårigt ønske om at udvide trafikkens forbindelseslinjer ved Limfjorden.

Skal vi dryppe en smule malurt i bægeret, skal det være, at projektet først sættes i gang i 2025 og afsluttes i 2032. Vi havde foretrukket at sætte i gang allerede næste år med indvielse i 2029.

Den praktiske betydning af den nye forbindelse ser vi således først om 10 år. Forhåbentlig kan vi allerede nu begynde at mærke den psykologiske betydning, som består i, at virksomheder nu kan langtidsplanlægge ud fra en klar forventning om, at Vendsyssel ikke i fremtiden vil blive en trafikal blindtarm på Jyllands top.

Men hvor har det dog været en lang og sej kamp.

Da Limfjordsbroen blev indviet i 1933, var den en trafikal åbenbaring efter trekvart århundrede med den primitive pontonbro mellem Aalborg og Nørresundby.

Og da Limfjordstunnellen blev åbnet i 1969, var det endnu en åbenbaring, efter at broen med den hastigt voksende bilisme i efterkrigstiden blev en utålelig prop i trafikken.

Men der gik vel ikke mere end en halv snes år, før køerne også blev hyppigere og længere på begge sider af den sekssporede tunnel. Og lige siden har et (næsten) enigt Nordjylland – herunder naturligvis Erhverv Hjørring – argumenteret med stigende styrke for en tredje Limfjordsforbindelse.

Nu kommer den så. 20 km motorvej fra E39 ved Vestbjerg i nord via en lavbro, en stump motorvej hen over Egholms marker, en tunnel syd for øen og endnu en motorvej frem mod E45 ved Dall.

Vi glæder os – og krydser fingre for, at projektet ikke bliver lige så forsinket, som trafikken så ofte har været det omkring Limfjordstunnellen.

Del denne artikel