En fælles vision for udvikling af handelen

Jørgen Haldrups særlige ansvar i Erhverv Hjørrings bestyrelse

Jørgen Haldrup – medlem af Erhverv Hjørrings bestyrelse

Mandag den 25. oktober 2021

Skrevet af journalist Claus Dindler for Erhverv Hjørring/Hjørring ErhvervsCenter

Bestyrelsen for Erhverv Hjørring har besluttet at uddelegere tematiske ansvarsområder til de enkelte medlemmer af bestyrelsen (læs tidligere artikel).

I en række artikler præsenterer ErhvervsNyt hvert enkelt medlem og vedkommendes særlige rolle i bestyrelsen.

Denne gang handler det om Jørgen Haldrup, hvis ansvarsområde er:

  • Handel – i hele Hjørring kommune

Erhverv Hjørring, Hjørring Handelsstandsforening og Hjørring Kommune bør i fællesskab tegne en vision for udvikling af handelslivet i Hjørring by og i kommunen i det hele taget frem til 2030.

Det ser Jørgen Haldrup som et ønskeligt scenarie til gavn for den lokale detailhandel og dermed for Hjørring som en attraktiv by i det hele taget.

Jørgen Haldrup, der er varehuschef i A-Z, sidder i bestyrelsen for både Erhverv Hjørring og handelsstandsforeningen og vil begge steder gøre sig til talsmand for, at alle gode kræfter trækker i samme retning – og meget gerne med kommunen som aktiv medspiller.

Jørgen Haldrup konstaterer nøgternt, at der er for mange tomme butikker i byen. Han ser den kommunale investering med bl. a. vandløb gennem Strømgade som gavnligt og positivt. Men han vil gerne have en større plan med en længere horisont, således at potentielle nye aktører på detailområdet kan se et perspektiv i at satse på Hjørring.

Han konstaterer, at der fortsat er mange konceptkæder, der ”mangler” i Hjørring, og mener, at det for eksempel kunne være gavnligt at samarbejde med en virksomhed som Libak Retail, der er specialist i at finde egnede lokationer til nye butikker.

Også udlejerne bør være med i et bredere samarbejde, så de kan se idéen i at investere i ejendommene og gøre dem attraktive for nye handlende. Med en langsigtet plan for udvikling og placering af butikker vil det være mere attraktivt for udlejerne at investere, mener Jørgen Haldrup.

Del denne artikel