En alternativ vej til faglig uddannelse

EGU er individuelt tilpasset til både elev og virksomhed

EGU-vejleder Rene Schneider fra FGU Vendsyssel, ny uddannet Caspar Egelund, afdelingsdirektør Morten Mikkelsen fra Vestkajens Maskinværksted

Fredag den 4. november 2022


For Casper Egelund var folkeskolen ikke det store hit. Han havde svært ved at sidde stille, og lektierne blev ikke altid lavet. Adgangskravene til en 4-årig erhvervsuddannelse var derfor blevet en udfordring.

Men så kom han i 10. klasse i erhvervspraktik hos Vestkajens Maskinværksted i Hirtshals. Her blev han tændt på smedefaget. Caspar er praktisk anlagt og lærer bedst ved at se, hvordan en opgave løses. I erhvervspraktikken hos Vestkajens Maskinværksted udviste Caspar stor flair for smedefaget, og nu kunne matematikken kobles op på et fag.

Caspar havde fundet sin rette hylde, og via FGU (Forberedende Grund Uddannelse) og derefter EGU-uddannelse (Erhvervs Grunduddannelse) er Casper nu en værdsat medarbejder på Vestkajens Maskinværksted.

Efter afslutning på erhvervspraktikken hos Vestkajens Maskinværksted opfordrede værkfører Brian Sproegel Caspar til at starte på FGU (Forberedende Grund Uddannelse) med henblik på en EGU-uddannelse (Erhvervs Grunduddannelse). EGU tager udgangspunkt i den enkelte unges behov og indeholder både faglige almene og praktiske udfordringer. Uddannelsen kan vare op til 2 år med mulighed for en 1 års forlængelse. Det meste af uddannelsen foregår i praktik i en virksomhed, hvor eleven skal i skole i op til 1/3 af uddannelsestiden.

Caspar Egelund har været indskrevet på FGU Vendsyssel, hvor EGU-vejleder Rene Schneider har været tæt tovholder imellem skole og virksomhed.

”EGU er en individuelt skræddersyet uddannelse – både i forhold til elev og virksomhed. Uddannelsesplanen bliver lavet i samarbejde med virksomhed og elev og tager udgangspunkt i elevens faglige og boglige niveau og virksomhedens behov for opkvalificering”, fortæller Rene Schneider.

”EGU er også meget fleksibel i forbindelse med skoleperioder, da der kan lægges skoleperioder ind i de perioder, hvor virksomheden bedst kan undvære eleven. Virksomheden har ingen lønudgifter når eleven er på skole/kurser. Endvidere er der i øjeblikket en bonus til de virksomheder, som ansætter en EGU-elev”, afslutter Rene Schneider.

”Det fænomenale ved EGU er, at der ikke er en foruddefineret plan for skoleindholdet”, fortæller lærlingekoordinator Anette H. Sørensen ved Erhvervsservicenord.

”I Caspars tilfælde har han selv budt ind i forhold til interesser, og sammen med Brian Sproegel lagde vi i starten af uddannelsen en plan for, hvad Caspar skulle igennem. Det er blevet bl.a. til tegningslæsning, flammeskæring, gaffeltruck, mobile kraner, brandkursus og ikke mindre end 3 svejsecertifikater. Udover de smede relaterede fag, er han sideløbende hos FGU Vendsyssel blevet undervist i bl.a. matematik og dansk” fortæller Anette H. Sørensen.

Eleven har mulighed for at afslutte EGU uddannelsen med en faglig praktisk prøve på FGU Niveau 3, hvor han/hun eksamineres hhv. af en eksaminator og en censor, der bedømmer produktet ud fra udseende, funktionalitet, kvalitet og tolerancekrav.

EUC Nord har lagt lokaler til for Caspars prøve, hvor han har brugt 5 dage til at udfærdige et produkt, som han selv har udtænkt, tegnet og beregnet materialer til.

Besøger du Hotel Kirkedal i Lønstrup for en omgang minigolf, vil du, når du griber golfkøllen, se Caspars flotte produkt. Han er manden bag golfkølleskabet, som er resultatet af afslutningen på EGU-uddannelsen og starten på en spændende karrierevej, baseret på et uddannelsesbevis udstedt af FGU indenfor det faglige tema ”Industri”.

”Vi er super stolte af Caspar og glade for den rejse, vi har været på sammen”, fortæller Brian Sproegel.

”For 3 år siden mødte en usikker ung dreng ind hos os. I dag har vi en nyuddannet medarbejder med stærke faglige og brede kompetencer. Caspar er virksomhedens første EGU-elev, han bliver ikke den sidste”, slutter Brian Sproegel.

”Som lærlingekoordinator, der ud over mit virke hos Vestkajens Maskinværksted omfatter MAN Energy Solutions, Hirtshals Yard, RASI Maskinfabrik, Mariendal Electrics, Orskov Yard, EnTech Marine, Alfa Laval, Soft & Teknik, SeaMech og Svanehøj har det været en kæmpe fornøjelse at arbejde sammen med FGU Vendsyssel omkring EGU-uddannelsen”, siger Anette H. Sørensen.

”Virksomheder råber på mangel af lærlinge. Min opfordring er at kigge EGU som en mulighed også. Der er mange dygtige EGU-elever, som efter endt uddannelse kan bibringe virksomheden stærke kompetencer. Mit råd er kontakt den lokale afdeling af FGU og hør nærmere”, slutter Anette H. Sørensen (Kontakt: anhs@erhvervsservicenord.dk, mobil: 61 24 69 46)

Fakta om lærlingeordningen

Lærlingeordningen er et samarbejde mellem 11 virksomheder, som har ansat en fælles ressource til at tiltrække flere lærlinge, højne kvaliteten i uddannelserne, understøtte virksomhederne i håndteringen af lærlinge samt koordinere en turnusordning mellem partnerne således, at virksomhederne hjælper hinanden med at uddanne deres lærlinge bedst muligt til fremtiden. Partnere i ordningen er: Orskov Yard A/S, MAN Energy Solutions, Hirtshals Yard A/S, Soft & Teknik A/S, Mariendal, Vestkajens Maskinværksted A/S, Alfa Laval, RASI Maskinfabrik A/S, EnTech Marine A/S, SeaMech og Svanehøj.

Del denne artikel