Det lokale jobmarked i eksplosiv vækst

Af Ole Bendix, afdelingsleder, Virksomhedsservice, Jobcenter Hjørring

Tirsdag den 15. juni 2021

Afdelingsleder Ole Bendix, Virksomhedsservice, Jobcenter Hjørring

Der er gang i hjulene hos de lokale virksomheder. Den 11. juni blev der sat rekord med 361 jobopslag i jobsøgningsbaser mv. inden for en radius af 30 km fra Hjørring by.

Ca. 2/3 af stillingerne er i private virksomheder, mens den øvrige 1/3 er i offentlige virksomheder. 45 pct. retter sig mod ufaglærte medarbejdere eller elevstillinger.

Samtidig med de rekordmange jobopslag er ledigheden på vej ned efter Covid-19. De seneste tal fra april viser, at der er 1.298 ledige i Hjørring Kommune svarende til 4,3 pct. af arbejdsstyrken. Det er til sammenligning 443 ledige færre end i april 2020, hvor ledighedsprocenten var 6,1 pct.

Meget tyder derfor på, at vi står over for et overophedet arbejdsmarked, hvor virksomhederne ikke kan få de medarbejdere, de mangler. Nogle virksomheder vil sige, at vi allerede står midt i det.

Selvom det kan se lidt dystert ud, er hjælpen nær.

Jobcenterets Virksomhedsservice er klar til at vejlede virksomhederne og i fællesskab forsøge at finde løsninger på de udfordringer, virksomhederne står over for på kort og langt sigt. Alle virksomheder bliver tilbudt et samarbejde med en fast virksomhedskonsulent, som har kendskab til den branche, virksomheden arbejder inden for.  Det er det, vi kalder virksomhedernes ene indgang til jobcenteret.

På kort sigt kan vi vejlede virksomhederne om mulighederne for at rekruttere bestemte typer medarbejdere. Som tallene oven for viser, er det ikke altid muligt, men måske kan der være gevinster i at justere på organisering af opgaveløsningen. Er der f.eks. nogle af de opgaver, som faglærte i dag løser, der kan løses af nyansatte ufaglærte? På den måde kan de faglærte koncentrere sig om de mere krævende opgaver.

Eller er det nu, man skal ansætte en ny medarbejder med et handicap eller en ledig, som ikke har været i job gennem længere tid? Det kræver måske lidt ekstra tid til at starte med, men lykkes projektet, er gevinsten en superloyal medarbejder og en styrket CSR-profil. Virksomhedskonsulenten kan vejlede om de økonomiske støtteordninger til den type ansættelser.

Vi glæder os over, at der er gang i hjulene i de lokale virksomheder, men vi skal alle læne os ind i de udfordringer, som ubalancer på arbejdsmarkedet medfører – og sammen finde de gode løsninger.

Virksomhedsservice kan kontaktes på telefonnummer: 72 33 60 99

Del denne artikel