Degradering af erhvervsservice i Hjørring

Erhverv Hjørrings formand stærkt kritisk overfor kommunalt forslag

Direktør Peter Hvilshøj, formand for Erhverv Hjørring, udtalte stærk kritik af Hjørring Kommunes forslag om at lægge Hjørring ErhvervsCenter ind under Jobcentrets virksomhedsservice.

Torsdag den 25. marts 2021

Skrevet af journalist Claus Dindler for Erhverv Hjørring/Hjørring ErhvervsCenter

”Erhvervsservice i Hjørring kommune degraderes i kommunens forslag til en ny struktur.”

Det sagde Peter Hvilshøj, formand for Erhverv Hjørring, da han i sin beretning på erhvervsforeningens generalforsamling omtalte forslaget til en ny form for erhvervsservice i Hjørring kommune fra 2022.

”Vi ser det som en degradering af Erhvervsservice fra først en delvis autonom instans med egen bestyrelse, derefter til en kommunaliseret afdeling under kommunaldirektøren, for så at blive en underafdeling i det kommunale administrative hierarki, hvilket vi finder er et meget uheldigt signal over for erhvervslivet. Det er efter vores mening uambitiøst og efterlader i princippet kommunen uden en egentlig erhvervschef,” sagde Peter Hvilshøj.

Peter Hvilshøj opridsede, at baggrunden for forslaget om en ny struktur er, at kommunen som en konsekvens af erhvervsfremmereformen i 2018 besluttede, at man ville spare i alt 1,6 mio. kr., når reformen var færdigimplementeret. 600.000 kr. blev sparet fra erhvervscentrets budget i 2019, og nu skal den sidste million så findes.

Den 2. februar 2021 modtog Erhverv Hjørring så materiale fra Hjørring Kommune omkring påtænkt igangsættelse af proces. Opgaven er at få beskrevet en ny model for organisering af erhvervsservicefunktionen i kommunen fra og med 2022. En model, som skal give mulighed for realisering af de yderligere besparelser.

Kommunen ønskede tre modeller undersøgt:

  • Tilførsel af midler i forbindelse med kommunens budgetlægning for 2022-2025
  • Tilpasning af opgaverne indenfor den nuværende organisering
  • Samtænkning flere erhvervsrettede indsatser.

”Som altid vil Erhverv Hjørring gerne indgå i et konstruktivt samarbejde, når vi bliver indbudt til dette, men det materiale, vi modtog, efterlader det klare indtryk, at beslutningen om ny organisering allerede er truffet. Denne opfattelse har vi, da der alene er udarbejdet en procesplan for mulighed nr. 3. En model, der indebærer en sammenlægning af Hjørring Erhvervscenter med Jobcentrets Virksomhedsservice-funktion,” forklarede Peter Hvilshøj.

Erhverv Hjørring er blevet tilbudt at udpege to virksomhedsrepræsentanter til én af tre undergrupper i arbejdet med at beskrive model 3.

” Men vi har påpeget overfor kommunen, at hvis Erhverv Hjørring alene er indbudt i arbejdet for at legitimere en kommende beslutning, som allerede på nuværende tidspunkt er truffet, anser vi arbejdet som på skrømt. Vi mener, at oplægget underminerer forestillingen om en åben og ærlig drøftelse af alle muligheder,” sagde Peter Hvilshøj.

I den mundtlige del af beretningen sagde Peter Hvilshøj, at Hjørring ErhvervsCenter med relativt få midler har præsteret rigtig gode resultater og er meget respekteret hos såvel virksomheder som samarbejdspartnere.

Det må ikke sættes over styr, og Erhverv Hjørring vil derfor løbende følge op på de kommende resultater som for eksempel: Hvor mange iværksætterforløb igangsættes, hvor mange iværksættere er stadig kørende efter f.eks. ét år, hvad er den generelle tilfredshed med den kommunale erhvervsservice hos Erhverv Hjørrings medlemmer, hvor mange støttekroner hentes hjem m.v.

”Det kan let blive voldsomt dyrt at spare,” tilføjede Peter Hvilshøj.

Du kan læse hele formandens beretning her. 

Del denne artikel