Corona-aflysning af reception for Bo Geertsen

Kommunaldirektør Tommy Christiansen takker for mangeårigt virke til gavn for erhvervsudviklingen i Hjørring kommune

Torsdag den 9. december 2021

Den planlagte reception for den afgåede erhvervschef/erhvervsdirektør Bo Geertsen fredag den 10. december er aflyst. Det sker af hensyn til coronasituationen. Kommunaldirektør Tommy Christiansen beklager aflysningen, men benytter lejligheden til at takke Bo Geertsen for mange års virke som erhvervschef/erhvervsdirektør.

Tommy Christiansen skriver:

”Det er med stor beklagelse, at jeg nu alligevel bliver nødt til at aflyse receptionen på fredag. Men i lyset af den aktuelle smitteudvikling i Hjørring Kommune generelt og særligt i Hjørring By, så er det vurderingen, at det er det mest rigtige at gøre. Det sker ud fra en samlet risikomæssig og sundhedsmæssig vurdering – ikke mindst med den nye usikkerhed om Omikron-varianten, hvor et enkelt tilfælde kan sende rigtig mange i isolation.

I får derfor heller ikke mine mange forberedte ord til Bo, men jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Bo for hans mangeårige virke som erhvervschef/erhvervsdirektør både i ”gammel Hjørring” og ny Hjørring Kommune.

Bo har sat mange aftryk på erhvervsudviklingen i vores kommune og har været en afgørende figur i skabelsen af en samlet erhvervsservice for den nye Hjørring Kommune fra kommunesammenlægningen og frem.

Bo har i perioden også spillet en meget aktiv rolle i både Dansk Erhvervsfremme og i det regionale erhvervssamarbejde. Set fra min stol har det været til gensidig gavn for Hjørring Kommune og Hjørring Kommunes virksomheder og de nationale og regionale fora. En god forståelse for omverdenen og gode relationer til primære samarbejdspartnere har været med til at sikre en god erhvervsservice for vores virksomheder.

Bo har også spillet en stor rolle i arbejdet med at få Erhverv Hjørring funderet som en erhvervsforening, der arbejder til gavn og glæde for virksomheder i hele Hjørring Kommune. I mange andre sammenlagte kommuner er de ved at komme efter det, men som mange af jer nok husker, så var Hjørring en af frontløberne med etablering af en fælles erhvervsforening allerede fra 2007. Det har efter min mening været en stor succes og Bo har været en af hovedkræfterne bag succesen. Derfor er det også glædeligt, at hans fremtidige virke bliver i regi af Erhverv Hjørring.

Tak til Bo for samarbejdet indtil nu – jeg glæder mig til det fortsatte samarbejde.”

Del denne artikel