Central aktør træder et skridt tilbage

Farvel til Spar Nord, men ikke til engagement i lokalsamfundet

Ole Peter Christensen – snart forhenværende bankdirektør. I baggrunden Vendsyssel Teater, hvor Ole Peter Christensen fortsætter sit lokale engagement som næstformand i bestyrelsen.

Onsdag den 23. november 2022

Skrevet af journalist Claus Dindler for Erhverv Hjørring

Efter 25 år på posten fratræder Ole Peter Christensen med udgangen af november som direktør for Spar Nord Bank i Hjørring. Det markeres med en reception den 2. december på Vendsyssel Teater.

Det er en central aktør i det lokale erhvervsliv, som dermed træder et skridt tilbage. Men Ole Peter Christensen forlader absolut ikke scenen. Han vil fortsat være aktiv i det lokalsamfund, som han har engageret sig fuldt og helt i igennem alle årene i Hjørring.

Ole Peter Christensen er næstformand i bestyrelsen for Vendsyssel Teater, og han sidder i bestyrelsen for Nordjysk Lånefond og er medlem af Hjørring Erhvervsråd.

Siden udmeldingen om sin fratræden fra Spar Nord Bank har han fået flere henvendelser om at indtræde i bestyrelser, og dem overvejer han fortsat.

Ole Peter Christensen har haft en afgørende rolle i skabelsen af Erhverv Hjørring som en stor og stærk erhvervsforening i Hjørring kommune. Fusionen af de fire gamle kommuners erhvervsforeninger til den storkommunale erhvervsforening Erhverv Hjørring var en svær og langvarig øvelse, fordi de fire erhvervsforeninger strukturelt, økonomisk og psykologisk var helt forskellige, erindrer Ole Peter Christensen, der er tilfreds og ikke så lidt stolt af at have bidraget til, at øvelsen lykkedes.

Gennem 10 år var Ole Peter Christensen næstformand i Erhverv Hjørrings bestyrelse samtidig med, at han var formand for bestyrelsen i Hjørring ErhvervsCenter. Han var således helt central i mange års vellykket parløb mellem erhvervsforening og erhvervsservice.

Gennem sit job i banken og i eksterne bestyrelser har Ole Peter Christensen skabt sig et omfattende netværk og dermed også en betydelig indflydelse, der aldrig udøvet med store ord og barske udmeldinger, men via opmærksom lytten og argumenternes vægt.

Del denne artikel