Billigere uden at slække på kvaliteten

Blæksprutten udvikler selv system, der skal optimere styring af hjemmeplejen

Økonomichef Steffan Wynne Christensen er projektleder for Blækspruttens nye system til styring af virksomhedens aktiviteter.

Mandag den 29. marts 2021

Skrevet af journalist Claus Dindler for Erhverv Hjørring/Hjørring ErhvervsCenter

Blæksprutten skal kunne levere hjemmepleje i mindst samme kvalitet som konkurrenterne – herunder de kommunale hjemmeplejer – og til en billigere pris.

Det er baggrunden for, at virksomheden med domicil på Frederikshavnsvej i Hjørring har gang i udviklingen af en app, som skal registrere køreruterne og den faktiske tid, som medarbejderne bruger hos borgerne. Denne digitale registrering skal medvirke til, at Blæksprutten får et reelt billede af arbejdsdagen for medarbejderne og har de rette data til at optimere tilrettelæggelsen af ruter til gavn for både borgerne og Blækspruttens næsten 300 medarbejdere.

Om få uger ventes 1. version af det nye system klar, og den endelige version forventes taget i brug om cirka to måneder. Blæksprutten-koncernens interne it-afdeling i København udvikler softwaren.

Økonomichef Steffan Wynne Christensen er projektleder. Han siger:

”Den mest synlige del af projektet er et gps-baseret tracking-system til dokumentation af, hvor vores medarbejdere i vores i alt 80 biler til enhver tid har befundet sig. Det er vigtigt for os at understrege, at det ikke skal ses som overvågning af vores medarbejdere, men udelukkende som et middel til at optimere den daglige drift ud fra placeringen af vores afdelinger.”

En umiddelbar fordel og besparelse ved Blækspruttens eget system vil være, at medarbejderen kan nøjes med én tablet, hvor der hidtil har skullet anvendes – og betales for – mobiltelefoner, tablets og gps-tracking til hver enkelt medarbejder.

”Informationerne ude fra medarbejderne samles i ”skyen”, hvor de integreres med vores øvrige administrative systemer og dermed giver os en samlet tilgang til alle virksomhedens data,” siger Steffan Wynne Christensen.

Blæksprutten, der netop er blevet valgt som eneleverandør af privat hjemmepleje i Hjørring kommune for en seks-årig periode, leverer også hjemmepleje i Brønderslev og Aalborg kommuner.

”Med det nye system er det vores mål at udnytte synenergieffekter hen over grænserne mellem de tre nabokommuner bedre, end vi har kunnet hidtil,” siger Steffan Wynne Christensen.

Det nye system skal også ses som et strategisk værktøj til at opfylde virksomhedens mål om ekspansion udenfor Nordjylland.

”Vi vil gerne finde et område et eller andet sted i Danmark med nabokommuner, hvor vi kan bruge vores optimerede system til at tilbyde høj kvalitet til billigere pris end konkurrenterne, fordi vi er mere effektive,” siger Steffan Wynne Christensen.

Ved siden af arbejdet med det nye digitale system rekrutterer Blæksprutten løbende nye medarbejdere til den udvidelse af aktiviteterne, som den nye kontrakt med Hjørring Kommune har medført.

“Til trods for, at der mangler hænder i branchen har vi i forbindelse med væksten i Hjørring oplevet en stigende interesse for os som arbejdsplads, og vi er meget opmærksomme på at tilbyde attraktive arbejdsforhold. Derudover uddanner Blæksprutten selv medarbejdere, da vi er godkendt som praktikplads for social- og sundhedshjælpere. Pt. har vi indgået aftale om uddannelsesplaner for 13 nye medarbejdere”, forklarer Camilla Lisby, der er forretningsudvikler i virksomheden.

Del denne artikel