Arbejdskraft, klimamål og infrastruktur

Borgmester Søren Smalbros nytårshilsen til Erhverv Hjørring

Onsdag den 5. januar 2022

Borgmesterens nytårstale til erhvervslivet er et traditionelt indslag på Erhverv Hjørrings nytårskur. Men nu er nytårskuren aflyst med henvisning til corona-situationen. I stedet skriver Hjørrings Kommunes nyvalgte borgmester, Søren Smalbro, denne nytårshilsen:

Det er en stor glæde, at jeg som noget af det første som borgmester i Hjørring Kommune får muligheden for at skrive denne nytårshilsen til jer. Jeg havde glædet mig meget til at møde jer til den traditionsrige Nytårskur, som desværre blev aflyst.

Det er jo en noget ærgerlig begyndelse, vi har fået på det nye år med restriktioner og høj smitte. Jeg er fuldt ud klar over, at det gør det noget mere besværligt at drive en virksomhed eller forretning. Samtidig er jeg sikker på, at vi snart kan skimte lys forude og dermed komme i gang med det nye år og de muligheder og udfordringer, det byder på. Når jeg betragter erhvervslivet i Hjørring Kommune, ser jeg en mangfoldighed og en vilje til at vækste, og det giver grund til optimisme for det kommende år.

Det kommende år byder også på udfordringer. En af de vigtigste handler om at skaffe den nødvendige og den kvalificerede arbejdskraft. Det er en fælles opgave hele tiden at have fokus på, at kunne tiltrække de kandidater og den arbejdskraft I har behov for. Sammen er det mit håb, at vi kan skabe de rammer, der gør det fordelagtigt – både jobmæssigt og bosætningsmæssigt – for nye borgere at flytte til og arbejde i kommunen. På nogle områder efterspørger virksomheder kvalificeret arbejdskraft og andre har brug for mindre arbejdskraft på grund af øget digitalisering og automatisering. Her er det afgørende, at vi sammen har fokus på opkvalificering og efteruddannelse.

Med de mange nye klimamål som vi både internationalt, nationalt og lokalt har forpligtet os til, vil det også her være helt afgørende, at vi puljer kræfterne. Det er en både fælles og bunden opgave. Vi har i den seneste byrådsperiode vedtaget en klimahandlingsplan og Energiplan 2.0. Overordnet har de begge det tilfælles, at vi har fokus på at reducere CO2-udledning. Vi har som mål at reducere udledningen af CO2 70 procent i 2030 i forhold til vores udledning i 1990. Samtidig skal vi udvikle og omstille os til en mere bæredygtig og dermed grøn energi. Et at de første helt store satsninger vil blive den grønne havn i Hirtshals med et mål om at koble fjernvarme, strøm fra vedvarende energikilder og flydende biogas sammen og på sigt også etablere power-to x-anlæg.  Alle disse grønne ambitioner vil uden tvivl også skabe nye arbejdspladser og være med til at erhvervslivet kan vækste.

Sammen med de grønne ambitioner vil vi også have en opmærksomhed på den fysiske infrastruktur både lokalt som f.eks. havneudvidelsen i Hirtshals og elektrificering af jernbanen og regionalt i form af en 3. Limfjordsforbindelse.

Jeg har gennem flere år i byrådet set og oplevet det gode og konstruktive samarbejde med virksomheder og forretninger over hele kommunen. Sammen med Business Hjørring vil foreningen Erhverv Hjørring spille en central rolle. Jeg vil derfor benytte denne lejlighed til at udtrykke ros og respekt for det arbejde Erhverv Hjørring gør. Samtidig vil jeg også glæde mig til at møde og hilse på jer rundt omkring ved forskellige lejligheder og sammenhænge i det kommende år.

Jeg er sikker på, at selvom der ligger både store opgaver og udfordringer for os alle i 2022, så vil vi med fælles fokus og et godt samarbejde fortsætte med at skabe gode rammer for erhvervslivet i hele Hjørring Kommune.

Med ønsket om et godt nytår til jer alle!

Med venlig hilsen
Søren Smalbro
Borgmester

Del denne artikel