Amerikanske ejere med grønt fokus

Lineage – tidligere Claus Sørensen A/S – vil være CO2-neutrale i 2040

General manager Morten Jensen i en af hallerne hos Lineage på Hirtshals Havn.

Torsdag den 24. februar 2022

Skrevet af journalist Mette Ring for Erhverv Hjørring

Hvad angår kvadratmeter, er Lineage i Hirtshals den største lejer på havnen i Hirtshals. Det tidligere Claus Sørensen A/S, som blev opkøbt af amerikanske Lineage den 1. november 2021, er stadig en stor og vigtig spiller indenfor køl, frys og pakning af seafood produkter såsom fisk og skaldyr. En stor del er pakket ved ankomst, og her bruges de store bygninger på havnen som en slags lagerhotel.

Virksomheden beskæftiger ca. 35 medarbejdere: maskinmestre, frysehus- og pakkerimedarbejdere samt administrative medarbejdere. Lineage er IFS-certificeret, og det betyder fuld elektronisk sporbarhed og sikring af kvalitet gennem hele processen, lige fra fødevarerne kommer ind i modtagelsen og eventuelt gennem pakkeriet, og indtil de forlader køle- eller frysehuset igen.

Meget af godset kommer ind fra alle andre steder end Hirtshals – gods fra Norge, store rejetrawlere samt også lokale virksomheder på havnen. Det er sild fra Skagen, laks fra Island og Færøerne og ørreder opdrættet i Danmark.

Virksomheden har i årevis haft stort fokus på bæredygtighed og grøn omstilling – det fokus er ikke forandret, efter Lineage har kommet til.

”Vores amerikanske ejere har en klar målsætning om, at vi skal være CO2-neutrale i 2040, og det er altså 10 år tidligere, end Paris-aftalen kræver det. Og det ligger fint i tråd med det fokus, vi har haft i flere år,” siger Morten Jensen, der er general manager i Hirtshals og Skagen.

En helt naturlig konsekvens af at producere kulde er overskudsvarme, og det har Lineage i Hirtshals haft i flere år. Varmen kan potentielt bruges direkte i fjernvarmerørene og dække 60-65 private husstandes årlige forbrug. Det er desværre endnu ikke lykkedes for Lineage at finde en løsning, så deres overskudsvarme rent faktisk kan blive brugt i fjernvarmenettet.

”Vi vil rigtig gerne være med i en løsning, så overskudsvarmen ikke bare bliver spildt. Det kunne være helt fantastisk, hvis vi sammen med andre partnere kunne finde en mere bæredygtig og konstruktiv måde at bruge den overskudsvarme, vi producerer. Det har indtil nu desværre ikke været muligt,” siger Morten Jensen.

Udover klimamål og grøn omstilling Morten Jensen to vigtige områder for virksomheden i de kommende år.

”Vi ser klart færre ansøgere til de job vi slår op. Faktisk har vi den seneste tid fået halvdelen af de ansøgere, vi plejer at få – hvad enten det handler om administrative medarbejdere, maskinmestre eller andre. Det er helt klart noget, vi har en opmærksomhed omkring, siger Morten Jensen.

Og så peger han på vigtigheden af udvidelsen og udviklingen af Hirtshals Havn.

”Vi er afhængige af havneudvidelsen, så Hirtshals Havn også i fremtiden kan være et attraktivt sted at anløbe på alle mulige måder. For eksempel at sikre de store skibes adgang til havnen i forhold til vanddybden og steder at lægge til,” siger han.

Del denne artikel