Hjælpemiddel til sundhedssektoren

“Hjælpemiddel til sundhedssektoren” vandt 1. præmien i Dynamic StartUp Challenge 2020. Vi har spurgt dem om, hvad de har fået ud af at være med i konkurrencen.

Hvad var jeres motivation for at starte egen virksomhed?
Vores motivation for at starte egen virksomhed var, at vi alle tre arbejder i praksis inden for ældreområdet samt handicapområdet. Her stod vi alle tre over for nogle problematikker, i forhold til at udføre korrekte forflytninger i en bestemt situation, som vi stod overfor flere gange dagligt. Vi mener, at vi kan løse problematikken med et hjælpemiddel, som både vil give gevinst for personale i forhold til arbejdsskader, slitage m.m. Og for borgeren vil det kunne gøre, at de kan bibeholde egne ressourcer længere tid og dermed være herre over eget liv. Derudover er der enormt meget etik forbundet dertil. Det vil også kunne gøre, at man evt. kan være kun én medarbejder til én borger i stedet for to. Så da dette vil kunne afhjælpe noget for både køber, brugere og borgere, var vi meget motiveret til at det skulle sættes i gang, på den ene eller anden måde.

Hvad fik jer til at deltage i Dynamic StartUp Challenge?
Det der fik os til at deltage var, at vi selv havde siddet og tegnet og snakket om, hvordan man kunne løse et problem som vi stod overfor meget ofte. Vi undersøgte muligheder i form af rådgivning til, hvordan man kunne få et hjælpemiddel udarbejdet. Her blev vi rådet til at ansøge til Dynamic Startup Challenge, hvor vi var nogle af de heldige at blive udtaget.

Hvad fik I ud af at være med i Dynamic StartUp Challenge:

 – Hvad brugte I pengene til? 
Vi er jo stadigvæk i fuld gang med vores forløb og vores proces. Men en del af pengene bliver brugt til at udarbejde vores endelig prototype, godkendelser m.m.

 – Hvad har I fået ud af vækstguideforløbet med konsulenterne fra Hjørring ErhvervsCenter (og evt. plads i GARAGEN)?
Vi har fået enormt meget ud af det og det gør vi fortsat! Uden vækstguideforløbet havde vi ikke formået at få igangsat det her store projekt, da vi “bare” ved hvad der mangler i praksis, men ellers ikke har været bekendte med stiftelse af eget firma, udvikling osv. før. Her har vi fået enormt meget vejledning og sparring, som vi ikke kunne være foruden.

– Garagen har vi benyttet et par gange, da jeg(Pernille) arbejder hver anden uge på mit arbejde. Her har jeg i mine friuger benyttet garagen for at kunne have ro til arbejdet. Men vi har fundet ud af, at det fungere bedst at mødes med hinanden hjemme som regel, særligt når det er os alle tre der skal samles til en opgave.

 – Har det givet jer anden værdi at være med i Dynamic StartUp Challenge?
Det har givet os flere personlige værdier. Både i forhold til positive udfordringer sammen som søskende, udvikling individuelt, primært angående det at springe ud i noget uforudsigeligt og det at finde hinandens styrker og svagheder. Vi har i hvert fald alle tre grebet nogle opgaver, som vi ellers ikke ville tro at vi kunne.

Hvordan går det jeres virksomhed nu?
Vores virksomhed er stadigvæk i begynderstadiet, da vi er ved at arbejde på anden prototype ud fra de korrekte materialer og design, som vi vil anvende. Men tingene går frem ad og vi er selv tilfredse med hvordan det pt. går.

Hvilke råd vil I give til andre nystartede iværksættere eller til dem som overvejer at starte selv?
Vores råd er nok primært at man skal kaste sig ud i det, hvis man har den rigtige mavefornemmelse. Med en kæmpe opfordring til f.eks. at ansøge om at deltage til Dynamic Startup Challenge, eller at tage kontakt til Hjørring ErhvervsCenter, da de er en kæmpe hjælp og støtte i processen.

Etablering: 2020

Produkt: Hjælpemiddel til at hjælpe brugere med funktionsnedsættelse op fra liggende til korrekt siddende stilling i sengen

Ejere: Pernille Stærmose Bæk Pedersen, Kristina Stærmose Bæk Pedersen & Karoline Stærmose Bæk Pedersen