Stor efterspørgsel på ledere og specialister

Travlhed i Jysk Rekruttering, Hjørring kommunes eneste headhunter-virksomhed

Kim Tornby – Hjørrings eneste headhunter har travlt.

Mandag den 26. september 2022

Skrevet af journalist Claus Dindler for Erhverv Hjørring

Kim Tornby har travlt. Han driver kommunens eneste headhunter-virksomhed, Jysk Rekruttering. Og han oplever lige nu mange virksomheder, der kommer til ham for at få hjælp til at finde de bedst egnede kandidater til især specialist- og lederstillinger.

”Efter en stille tid i forbindelse med corona restriktionerne i 2020 kan jeg virkelig mærke, at de nuværende og seneste par års gode tider for virksomhederne smitter af på min virksomhed,” siger Kim Tornby.

Det er især indenfor energisektoren og i forbindelse med den grønne omstilling, Kim Tornby har travlt lige nu.

Inden han startede Jysk Rekruttering, havde Kim Tornby en 30 år lang karriere som leder baseret på en grundlæggende uddannelse som maskinmester.

”Jeg trængte til at komme ud af lederrollen og følte, at min egen erfaring med ledelse, medarbejderudvikling og opbygning af gode teams sammen med mit store netværk kunne være en velegnet basis for at begive mig ud i rekruttering og headhunting,” siger Kim Tornby.

Jysk Rekruttering blev etableret i 2015 og fungerer i dag på landsdækkende basis på baggrund af flere tusinde kontakter til virksomheder og personer.

For Kim Tornby består en succesfuld headhunting ikke blot i at få placeret en ny chef eller medarbejder i et ledigt job. Det handler om, at personen og virksomheden kommer til at spille sammen på den lange bane.

”Derfor er det ikke nok, at de faglige kvalifikationer hos en kandidat matcher de objektive behov hos virksomheden. Der skal også være et samspil imellem virksomhedens kultur og kandidatens personlighed. Så mit arbejde består i første omgang i at tilegne mig et dybtgående kendskab til den virksomhed, der søger en medarbejder, og først derefter finde en kandidat, der matcher fagligt og personligt,” forklarer Kim Tornby.

Desuden beder han om et interview med nærmeste kollegaer til den kommende medarbejder for at sikre det bedste match. Ca. to måneder efter, at den nyansatte har haft første arbejdsdag, laver Kim Tornby en opfølgning på onboardingen for at sikre, at medarbejderen er kommet godt fra start.

Kim Tornby er også certificeret i diverse personlighedstests fra den danske virksomhed e-stimate, bl.a. er han specialist i personlighedstesten e-fivefactor også kendt internationalt som The Big Five eller NEO PI-3.

Det er ingen hemmelighed, at det kan være svært for virksomheder i denne ende af landet at tiltrække og fastholde højtkvalificerede chefer og medarbejdere.

”Min anbefaling til virksomhederne er, at de er meget opmærksomme på at profilere sig som spændende arbejdspladser. Ikke kun i en rekrutteringssituation, men løbende,” siger Kim Tornby.

Omkring udviklingen i det lokale erhvervsliv siger Kim Tornby baseret på sin erfaring gennem Jysk Rekruttering, at det i den øjeblikkelige højkonjunktur går godt.

”Inflation og knaphed på energi kan imidlertid hurtigt få udviklingen til at vende i mange brancher. Men det giver også muligheder. Specielt er jeg optimistisk omkring erhvervsudviklingen i Hirtshals, hvor satsning på grøn energi er den helt rigtige vej at gå  – ikke kun nu, men i fremtiden. Denne udvikling ser vi bl.a. også hos områdets biogasanlæg, som er i rivende udvikling med udvidelse af bionaturgasproduktionen og planlægning og etablering af flere nye grønne energiproduktioner,” siger Kim Tornby.

Del denne artikel