Ping-pong om attraktion ved Rubjerg Knude Fyr

Projekt-gruppe, kommunen og Naturstyrelsen er interessenter i ”Underværket”

Illustration fra skitseprojektet “Rubjerg Knude Fyr + Underværk”.

Torsdag den 9. december 2021

Skrevet af journalist Claus Dindler for Erhverv Hjørring/Hjørring ErhvervsCenter

Projektgruppen bag flytningen af Rubjerg Knude Fyr har offentliggjort et nyt projekt, ”Rubjerg Knude Fyr + Underværk”. Det er tale om et underjordisk formidlingscenter for de gode historier omkring Rubjerg Knude Fyr inklusive en udsigtsplatform placeret i selve klinten.

Bag projektet står de tre virksomheder bag flytningen af fyret, nemlig Lønstrup Murerforretning, BMS Krangården og ingeniørfirmaet Lønborg fra Lønstrup. Desuden har Arkitektfirmaet Bundgaard fra Hjørring og entreprenørvirksomheden A. Enggaard fra Aalborg medvirket. Skitseprojektet, blev præsenteret for offentligheden i en række medier i oktober.

Men hvad nu – hvordan er vejen fra skitse til projekt? Det spilles der lige nu ping-pong mellem Underværkets tre interessenter – projektgruppen, kommunen og naturstyrelsen.

Naturstyrelsen er inde i billedet, fordi den er lodsejer på området. Det var også Naturstyrelsen, der skulle give tilladelse til flytningen af fyret. Hjørring Kommune var bygherre på flytningen af fyret, mens Lønstrup Murerforretning (Murer-Kjeld), BMS Krangården og Lønborg var udførende.

Ingeniør Christian Lønborg og Murer-Kjeld fra projektgruppen.

Ingeniør Christian Lønborg Pedersen ser det videre forløb således:

”Vi har en forståelse af, at vi snart får lov til at præsentere vores projekt for det nye byråd.

Vores håb er, at kommunen bakker op om projektet og vil gå ind i projektet og være behjælpelig med at få tilladelse hos Naturstyrelsen og i øvrigt med at indhente øvrige nødvendige tilladelser og eventuelle dispensationer.”

Søren Smalbro, kommende borgmester og nuværende formand for teknik- og miljø-udvalget i Hjørring Kommune, ser anderledes på sagen.

”Det er naturstyrelsen, som er lodsejer på Rubjerg Knude. Vi kan ikke som kommune gå ind i et projekt, medmindre lodsejeren har givet projektet grønt lys.

Søren Smalbro ønsker ikke at tage stilling til projektet på nuværende tidspunkt, men tilføjer, at han er principielt positiv over for alle tiltag, der kan gøre Hjørring kommune yderligere tiltrækkende for borgere og besøgende.

Hos Naturstyrelsen Vendsyssel i Skagen, der forvalter Rubjerg Knude Fyr-området, kendes man officielt intet til Underværk-projektet:

Skovrider Jesper A. Blom-Hansen siger:

”Vi kender kun projektet uofficielt og fra omtalen i medierne. Derfor har vi ingen mening om Underværk. Hvis vi modtager en ansøgning om at bygge Underværk, vil den gennemgå en normal sagsbehandling og formentlig ende som en beslutningssag for Naturstyrelsens direktion.”

Ifølge skitseprojektet Rubjerg Knude Fyr + Underværk vil projektet kunne realiseres for 18 – 20 mio. kr. Planlægning, projektering og udførelsen skønnes at ville vare et års tid.

Finansiering forventes at ske via lokale investorer, pengeinstitutter, folkeaktier og fonde. Ifølge projektgruppen har der allerede vist sig stor interesse for at bidrage til finansieringen.

Illustration fra skitseprojektet “Rubjerg Knude Fyr + Underværk”.

Del denne artikel