Øget indsats for grønne iværksættere

Erhvervspolitisk præsentation: Nicklas Gjedsig, Alternativet

Nicklas Gjedsig – spidskandidat for Alternativet

Fredag den 22. oktober 2021

Skrevet af journalist Claus Dindler for Erhverv Hjørring/Hjørring ErhvervsCenter

Spidskandidaterne og deres syn på erhvervspolitik op til kommunalvalget den 16. november præsenteres i en serie artikler i ErhvervsNyt. Det sker som optakt til Erhverv Hjørrings medlemsarrangement Erhvervspolitisk Valgmøde 2021 den 9. november i Bibliotekssalen i Metropol i Hjørring.

I denne artikel handler det om Nicklas Gjedsig, der er spidskandidat og eneste opstillede for Alternativet. Partiet er ikke repræsenteret i det nuværende Hjørring Byråd.

Nicklas Gjedsig kan ikke deltage i det erhvervspolitiske vælgermøde på grund af et allerede planlagt andet vælgermøde. Han læser kandidat i Politik og Administration på Aalborg Universitet og stiller op på grund af en almen interesse for politik og en speciel interesse for Alternativets mærkesager.

På det lokale erhvervspolitiske plan er Nicklas Gjedsig fortaler for en øget indsats for at understøtte iværksættere på det grønne område.

Det kunne f. eks. være ved at oprette ”rugekasser” på skolerne, hvor eleverne kunne afprøve deres ideer. Det kunne også være ved at styrke vejledningen til nye virksomheder og ved at fjerne barrierer af bureaukratisk art for iværksættere.

Som et middel til at tiltrække medarbejdere i den nuværende situation med mangel på kvalificeret arbejdskraft i virksomhederne tænker Nicklas Gjedsig, at kommunen kunne stille boliger til rådighed for tilflyttende medarbejdere i en periode, hvor der kunne afprøve både arbejdspladsen og lokalsamfundet inden en permanent tilflytning.

For at fremme Alternativets mærkesag om forbedring af klimaet er Nicklas Gjedsig fortaler for en kommunal klimaplan med målsætninger, der skal motivere virksomhederne til grøn omstilling og udvikling.

Og så vil Nicklas Gjedsig gerne samarbejde til alle sider, hvis han bliver valgt. Han erklærer sig som hverken socialist eller liberalist, men har en har en pragmatisk og åben tilgang til de forskellige ideologiske løsninger.

Del denne artikel